Bloček  

1.10.2011

Proběhla druhá část výsadby stromů od pana Káchy v lokalitě Třetí skála. Stihli jsme zasadili a zalít všech 26 stromů, přestože se nás dnes sešlo pouze osm. Petra Podařilová se opět postarala o podrobnou fotodokumentaci. Pořád trvá nabídka dalších 24 stromů, které by bylo možné vysadit v obecní Rokli. Abychom mohli dar přijmout, potřebujeme vědět, jestli se i napodruhé sejde dostatek rukou ochotných pomoci při kopání jam a sázení. Akce je naplánována na víkend 15. a 16. října. Více informací zde. Pokud se chcete zúčastnit, ozvěte se prosím Ondřejovi Jelínkovi (tel. 603518038, e-mail dub@volny.cz) s potvrzením účasti. Akce se bude konat, pokud účast přislíbí alespoň deset lidí na každý den.

29.9.2011

Včera proběhla první část brigády na sázení stromů od pana Káchy. Sešlo se šestnáct lidí a vykopali jsme 26 děr. Dík patří Ondřejovi Jelínkovi za organizaci, Petře Podařilové za podrobnou fotodokumentaci, Anně Chvojkové za napečené buchty a především všem účastníkům za vydatnou pomoc. Myslím, že akce se velmi vydařila. Připomínám, že vlastní sázení stromů proběhne tuto sobotu 1. října. Sraz je v 8:00 u přejezdu ČD v Hájích. Bude třeba vyložit stromy z auta, zasadit je a zalít. Každá pomocná ruka bude vítána! Případné dotazy rád zodpoví Ondřej Jelínek (tel. 603518038).

28.9.2011

Dnes proběhl další pravidelný kontrolní den na stavbě mateřské školy. Stavba pokračuje podle harmonogramu, základní obrysy stavby už jsou vztyčeny, provádí se tepelná izolace střechy, nastupují elektrikáři a instalatéři.

Před nedávnem se objevila se možnost navýšení kapacity školky o další tři děti, a stavební dozor nám slíbil, že věc projedná na krajské hygienické stanici. Dnes dostal souhlas s provedením příslušných úprav. Kapacita školky tedy bude navýšena z 25 na 28 dětí.

27.9.2011

Dnes byla opravena ulice Dlouhá a část ulice Obecní s pomocí asfaltového recyklátu vzniklého frézováním vozovky. Oprava trvala jeden den a celkové náklady na ni byly zhruba 10 000 Kč, z nichž polovinu přispěli obyvatelé přilehlých domů. Jedná se o velmi efektivní a nenákladný způsob opravy ulic, a doufám, že budeme moci podobně vylepšit i další místa v obci. Více informací najdete v tomto článku.

Státní fond dopravní infrastruktury nám přislíbil, že povolí převedení dotace na rekonstrukci chodníků na rok 2012, pokud obec dodá vyjádření ČEZ distribuce, které doloží, že práce na ukládání elektrických rozvodů do země nebudou dokončeny včas. Toto vyjádření jsme dnes dostali, a obratem jsme je poslali na Státní fond dopravní infrastruktury. Převedení dotace je tudíž na dobré cestě.

13. 9. 2011

Firma ČEZ distribuce konečně ukončila výběrové řízení na realizaci uložení rozvodů elektrické sítě do země v centru Chýně. Výběrové řízení vyhrála firma FABRICOM CZ, samotnou realizaci bude provádět firma Elektroštika. To je dobrá zpráva, protože stejná firma bude předělávat i veřejné osvetlení, takže obě akce bude realizovat jednen dodavatel a proběhnou současně. Práce by měly být zahájeny v první polovině října.

8. 9. 2011

Předevčírem rezignovala na post zastupitele paní Alena Linhartová. Dalším v pořadí podle volebních výsledků je pan Petr Procházka. Pan Procházka ale na zastupitelskou funkci obratem rezignoval s omluvou, že vzhledem k své zaneprázdněnosti není schopen funkci řádně zastávat. Ode dneška je tedy novým zastupitelem v pořadí další kandidát sdružení Chýně 2010, kterým je pan David Chadima.

Dnes jsme také dostali souhlas se stavbou hřiště na Vyhlídce od opata Královské kanonie premonstrátů. Výstavbě hřiště teď v podstatě už nic nestojí v cestě, kromě toho, že hřiště se bude stavět současně s hřištěm na Kališti, takže musíme počkat, až proběhne územní řízení na lokalitu na Kališti. Všechno je ovšem na nejlepší cestě.

7. 9. 2011

Před doslova několika dny oznámila obci Krajská správa a údržba silnic, že se bude pokládat nový povrch na ulici Hlavní mezi betonárkou a návsí. Je to sice příjemné překvapení, ale myslel bych si – asi naivně - , že tak zásadní akce bude s obcí konzultována, nebo alespoň oznámena s větším předstihem než několik dnů. Na části ulice Hlavní se mají dělat nové chodníky, a bylo by bývalo velmi užitečné obě dvě akce synchronizovat. Dnes jsem proto narychlo svolal schůzku zástupců Krajské správy a údržby silnic a firmy Chládek a Tintěra, která bude dělat chodníky. Firma Chládek a Tintěra by se ráda do chodníků pustila, ale nemůže, protože čeká, až ČEZ distribuce provede plánované uložení elektrických rozvodů do země. Vzhledem k pokročilé roční době se už chodníky letos při nejlepší vůli nedají stihnout. Nakonec to tedy dopadne tak, že Správa a údržba silnic provede položení nového povrchu podle plánu, a chodníky se budou dělat na jaře příštího roku. Situace kolem silnice, chodníků, rozvodů, a úpravy veřejného osvětlení je složitá, a co nejdříve ji shrnu v samostatném článku.

5. 9. 2011

Pan Kácha, pěstitel jehličnanů v Chýni, nabídl před nějakou dobou obci jako dar 50 vzrostlých jehličnanů. Dříve jsme se nedostali k tomu, abychom tuto nabídku využili, ale teď je ideální doba pro výsadbu. Vybrané lokality jsou Malé rokle, a spodní část tzv. Třetí skály, tj. lesíka pod hnojným platem. Organizační stránku akce se uvolil vzít na sebe Ondřej Jelínek. Během října se bude konat brigáda na vykopání jam a výsadby stromů. Všichni, kteří budou ochotni přiložit ruku k dílu, jsou srdečně vítáni. Termín bude včas upřesněn a zveřejněn.

3.9.2011

Odpoledne byla ve Višňovce oslava při příležitosti předání ceny nadace „Dřevo pro život“ za nejlepší dřevěné dětské hřiště v kategorii  „Obec do 3000 obyvatel“ pro areál ve Višnovce. Lidí přišla spousta, počasí se vydařilo, děti i dospělí se snad dobře bavili. Obec dodala občerstvení pro děti za dotaci spojenou se získáním ceny, MaCeChy, rybáři a paní učitelky a vychovatelky ze školy a školky pro ně připravili zábavu, pan Kuchař dorazil se svým tradičním žlutým stánkem, od pana Vančaty se do Višňovky na chvíli přestěhoval i zmrzlinový stroj a stroj na výrobu kávy...

1.9.2011

Kontrolní den na stavbě školky. Přes drobná zdržení oproti původnímu harmonogramu to pořád vypadá, že slíbený termín dostavby, tj. 31. října, snad bude dodržen. Jsou položené přípojky inženýrských sítí, a v nejbližších dnech se bude betonovat základová deska.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz