Bloček  

Návštěvní den stavby tělocvičny základní školy

15. 1. 2018

Srdečně Vás zvu na první možnost podívat se do útrob budované tělocvičny u naší základní školy a to ve čtvrtek 18. 1. 2018. Prohlídka je určena pro osoby starší 18 let. Děti nebudou na stavbu vpuštěny. Doporučujeme pevnou obuv, ostatní prvky nutné z hlediska BOZP Vám budou předány před zahájením prohlídky. Prohlídka je počítána na přibližně 30minut a začíná se v 16:30 a následně po 30minutách do 18:00 tj. celkem 4 skupiny. Každá skupinka může mít maximálně 10 osob. S každou skupinkou půjdu buď já nebo paní místostarostka a zástupce stavby. Vaše dotazy jsou samozřejmě vítány.

Rezerovat si můžete na přesný čas a upozorňujeme na příchod cca 5 minut předem, na nikoho se nečeká.

začátek 16:30 (pro nezájem zrušeno)

začátek 17:00

začátek 17:30

začátek 18:00

Podrobnosti a další informace budou registrovaným zaslány nejpozději den předem na email.

telocvicna

Příjemný týden

Anna Chvojková

Pošta v Chýni od 1.3.2018 a změna PSČ

4.1.2018

PP

Od 1.3.2018 bude mít na Obecním úřadě Česká pošta svojí partnerskou pobočku v rámci tzv. programu Pošta Partner – jde o plnohodnotnou provozovnu České pošty, která občanům poskytuje základní poštovní  a časem i papírenské služby, tedy například výdej a příjem zásilek, peněžní služby (výdej důchodů a jiné) či určité bankovní služby. S tím souvisí i důležitá věc, na kterou ještě budeme několikrát upozorňovat:

Nové PSČ Chýně bude od 1.3.2018 253 03 a nebude se již udávat pošta Hostivice.

Občanů se změna PSČ nedotkne.

Co se týká podnikajících subjektů (osob/firem) nové PSČ znamená změnu razítek, oprava zápisu v ISVS apod.

Adresní PSČ do ISVS posílá Česká pošta, s.p. na začátku měsíce (začátkem března), v RUIANu bude PSČ opraveno. Nicméně nedokážeme říct, zda všechny ostatní rejstříky (obchodní apod.) převezmou toto opravené PSČ a pokud ano, tak v jakém termínu. Rozhodně doporučujeme, aby si podnikatelé uvedené pohlídali, případně nechali opravit.

Co se týká poštovního styku nemá změna PSČ vliv na dodávání zásilek.

Děkuji za pochopení

Anna Chvojková

 

Pozvánka a pár informací ke 4.9.

2.9.2017

Již v pondělí 4.9.2017 se otevřou brány nové Základní školy v Chýni. Ještě není všechno odladěno, chybí dodělat estetické drobnosti, musíme dokončit výběrové řízení na projekt interiéru staví se tělocvična a dokončují souvisejícící terénní úpravy. Jsme vlastně tak ve dvou třetinách a finišujeme příští rok. Každé dílo má 3 části vizi s přípravu, realizaci a oslavu. Na první z oslav si Vás dovoluji srdečně pozvat již 4.9.  

V této souvislosti děkuji okolním obyvatelům, že po celou stavbu byli velmi tolerantní a prosím je ještě o shovívavost právě 4.9., kdy se při příznivém počasí program otevření bude odehrávat v exteriérech areálu.

pozvankaNS

Omezte prosím jízdy autem ke škole a na 4.9. ho raději nechte úplně doma.

Děkuji za podporu 

Anna Chvojková

Participativní rozpočet 2018

30. 8. 2017

aktualizováno 28.9.2017

Poučili jsme se z vlastních chyb a přicházíme s druhým ročníkem Vašeho zapojení do rozhodování. Loni jste rozhodli o přechodu v ul. Ke Skále, který už je zahájen a finální podoba bude do konce října a výstavba cest biokoridorem, kde některé jsou prosypané, vyjeté a poslední se v těchto dnech dokončují. Posílení dopravy je záměr, který nemáme v plné režii, ale je v řešení. Nicméně byl důvodem pro jasné nastavení pravidel.

Pro rok 2017 jsme opět vyčlenili 300.000 Kč na akce, které navrhnete a odhlasujete Vy. Pro rok 2017 jsou hlavní investiční a dotační akce dané projektovou přípravou letošního roku - bude se jednat o stavbu tělocvičny/sportovní haly u základní školy, v případě úspěšného schválení dotace o stavbu chodníku k Pivovarskému Dvoru, výsadbu zeleně na Třetí skále společně s biocentrem a zahájení stavby vodojemu při úspěšné žádosti o dotaci. Kromě těchto větších akcí Vás ale jistě napadne i řada dalších, které nemusí stát milióny, ale pomohou nám život v Chýni zpříjemnit. A o prioritách v těchto akcích teď máte možnost rozhodovat nyní i Vy.
V první fázi, která bude probíhat od 1.9.2017 do 6.10.2017 (prodloužení termínu), budeme sbírat Vaše náměty. Každý obyvatel Chýně může podat návrh, prostřednictvím webu ZDE nebo v papírové formě.

Všechny došlé náměty zveřejníme a spojíme se s navrhovateli. Ve středu 18. 10. 2017 bude veřejné setkání s navrhovateli, kam mohou přijít i lidé, kteří se chtějí podílet na dotváření určitého projektu. Nad projekty bude možné diskutovat s obyvateli a společně projekty dotvářet. Účastníkům setkání bude poskytnuta zpětná vazba úřadu k jejich projektům, aby získali, co nejkonkrétnější podobu. Bude posuzována jejich proveditelnost, zda realizaci navrhovaného projektu nebrání nějaká překážka, a případně doporučena potřebná úprava. Projekty, které úspěšně projdou, budou prezentovány ve Zpravodaji na konci října a na webových stránkách obce. Následně od. 17. Do 30. listopadu budou občané Chýně s trvalým pobytem mít možnost o návrzích online hlasovat a vítězná (či vítězné) akce bude realizována v průběhu roku 2018.

Technicky bude projekt opět realizován pomocí Demokracií 2.1 (D21), která technicky zaštiťuje hlasování a garantuje jeho 100% anonymitu. Přístupy pro registrované občany platí z loňského roku. Hlasovat bude možné kdykoliv a kdekoliv přes web či chytrý telefon. Výsledky hlasování budou k dispozici ihned po dokončení hlasován. 

Obecná pravidla vydaná zastupitelstvem obce Chýně v červnu 2017

Formulář pro vytisknutí

Zásady obce Chýně

Jdeme do finále, tak se přijďte kouknout

19.7.2017 - AKTUALIZOVÁNO

Zravím Vás během letních prázdnin.

Máte možnost se přijít podruhé a v průběhu stavby naposledy podívat na základní školu 3 týdny před kolaudací a to v úterý 1.8.2017 ve dvou časech od 18:00 nebo 19:00.

Máte možnost vidět podhledy, podlahy, jídelnu i kuchyni, dostaneme se do tříd a všech pater a na hřiště. Prohlídka je určena pro osoby starší 18 let. Děti nebudou na stavbu vpuštěny. Doporučujeme pevnou obuv, ostatní prvky nutné z hlediska BOZP Vám budou předány před zahájením prohlídky. Prohlídka je počítána na přibližně 50minut. Každá skupinka může mít maximálně 12 osob. S každou skupinkou půjdu buď já nebo paní místostarostka a zástupce stavby. Vaše dotazy jsou samozřejmě vítány.

Rezerovat si můžete na přesný čas a upozorňujeme na příchod cca 5minut předem, na nikoho se nečeká.

Registrace na 1.8.2017 18:00

Pro velký zájem přidáno v 18:30

Registrace na 1.8.2017 19:00

Podrobnosti a další informace budou registrovaným zaslány nejpozději 48h předem na email.

Skola chyne

Foto: Jiří Grégr

Modrá úsporám aneb dešťovka

22.5.2017

Pro žadatele o dotaci v novém dotačním titulu, kde je možné čerpat na akumulaci a využití srážkových vod. Níže nabízíme ke stažení termíny a znění opatření obecné povahy o nakládání s vodou v letech 2014 a 2016.

1) MěÚ Černošice vydal pod MUCE 35563/2014 OZP/V/Kut-OOP za základě žádosti obce Chýně opatření obecné povahy, kterým se od 27.6.2014 v Chýni zakazuje napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně a mytí aut pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě po dobu 3 měsíců. Ke stažení

2) MěÚ Černošice vydal pod MUCE 35238/2016 OZP/V/Zel-OOP za základě žádosti obce Chýně opatření obecné povahy, kterým se od 1.6.2016 v Chýni zakazuje napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně a mytí aut pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě po dobu 3 měsíců. Ke stažení

Tímto dochází ke splnění podmínky k předložení žádosti a to:

- V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
- V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Podrobnosti na: https://www.dotacedestovka.cz/

Anna Chvojková

Návštěvní den stavby základní školy

12.5.2017

Srdečně Vás zvu na první možnost podívat se do útrob nové základní školy a to v pátek 26.5.2017. Máte možnost jit se podívat do jídelny, kuchyně, tříd i sborovny. Prohlídka je určena pro osoby starší 18 let. Děti nebudou na stvbu vpuštěny. Doporučujeme pevnou obuv, ostatní prvky nutné z hlediska BOZP Vám budou předány před zahájením prohlídky. Prohlídka je počítána na přibližně 50minut a začíná se v 15:00 a následně po 30minutách do 17:00 tj. celkem 5 skupin. Každá skupinka může mít maximálně 12 osob. S každou skupinkou půjdu buď já nebo paní místostarostka a zástupce stavby. Vaše dotazy jsou samozřejmě vítány.

Rezerovat si můžete na přesný čas a upozorňujeme na příchod cca 5minut předem, na nikoho se nečeká.

začátek 15:00

začátek 15:30

začátek 16:00

začátek 16:30

začátek 17:00

Podrobnosti a další informace budou registrovaným zaslány nejpozději 48h předem na email. Pro ostatní bude z návštěvního dne sestříháno a prezentováno na FB obce krátké video.

Kuchyně duben 2017

kuchynZS

Příjemný víkend

Anna Chvojková

Park Opatovka

28.4.2017

Zvu Vás a především obyvatele ul. Na Jarolímce, na prezentaci a diskusi v úterý 9.5.2017 od 18:00 na Obecním úřadu Chýně, ohledně projektu park "Opatovka", který se nachází mezi ul. Na Jarolímce a ul. Echsteinova.

Opatovka

K nahlédnutí:

Průvodní zpráva

Technická zpráva

Řezy A a B

Grafická příloha

 

Budu se těšit na viděnou

Anna Chvojková

Ukliďme Chýni 2017

24.3.2017

Dnes bych Vás ráda pozvala na třetí ročník akce "Ukliďme Chýni". Tentokrát se opět sejdeme na návsi a podle počtu se rozdělíme - větší část půjde směrem Malé a Velké Rokle až k Vyhlídce a část opět východním směrem. Sraz je v 9:30 v sobotu 8.4.2017. 

Anna Chvojková

http://www.UklidmeCesko.cz/event/13576/

Uklidme Chýni 2017 

Živé sekačky

22.3.2017

Minulý víkend se Chýně zařadila mezi obce, kterým s údržbou zeleně pomáhají kozy a ovce. Základem myšlenky pořídit hospodářská zvířata bylo spojit příjemné s užitečným. Tento víkend se naše obec rozrostla o čtyři kozy, jednoho kozla a 20 slepic. V plánu je ještě další rozšíření této obecní minifarmy o několik kusů ovcí. Primárním účelem je ekologické a efektivní zpracování trávy v biokoridoru mezi Baštou a Strahovským rybníkem. V případě slepic pak zpracování části obecního bioodpadu. Mezi prvními si obecní stádo pořídila obec Bohunice, která takto hospodaří od roku 2009, kdy si pořídili čtyři kozičky, pět ovcí a jednoho berana. I Praha má na 21 místech stáda spásaající chráněná území a území biokoridor., Nejblíž Chýně je pak o Šárecké či Prokopské údolí nebo Praha 4, kde i spočítali, že jejich provoz vyjde cca na čtvrtinu nákladů oproti sekání trávy tradičními prostředky (odkaz).

Příjemnou stránku věci je, že současně uděláme radost dětem z MŠ a ZŠ. Ti v jedné z anket nad tématem, co by přivítali v obci, mimo jiné zmiňovaly požadavek na zřízení „minizoo“ a možnost bližšího kontaktu se zvířaty.

Dovoz zvířat se nám oproti plánu trochu nečekaně urychlil, takže první tři dny strávili naši noví pomocníci v trochu improvizovaných podmínkách. Od pondělí mají ale již k dispozici finální ubytování – slepice jsou v bývalé voliéře pro bažanty v prostorách sběrného dvora s velkým výběhem a kozy mají zázemí v maringotce za MŠ. Jejich výběh se bude pravidelně posouvat a rozšiřovat za účelem průběžného spásání trávy.

Na závěr jedno důležité upozornění – prosím respektujte doporučení týkající se krmení koz, viz letáčky u ohrady jejich výběhu. Pro jistotu opakuji i tady:

- můžete krmit hodně tvrdým a suchým pečivem, především chléb, rohlíky prosím raději ne - rozhodně ne plesnivé!

- scvrklé ovoce a zelenina, co Vám doma zbyde - ne nahnilé a plesnivé

- ideální je jablko, mrkev a tvrdý chléb

kozy

Foto: Jiří Grégr

Věřím, že v budoucnu přinese stádo na více jak 60.000m2 obecních pozemků biokoridoru možnost vytvořit vlivem pastvy specifické luční a stepní společenstva rostlin a tím obzvláštnit prostor rákosin současného území.

Anna Chvojková 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz