Bloček  

Souhrn legislativních úprav odpadů

18.2.2021

Vážení spoluobčané,

na základě včerejších podnětů ze zastupitelstva dáváme souhrnně na jednom místě k dispozici dostupnou aktuální legislativu a to jen v rozsahu nezbytně nutném k orientaci. Primárně se jedná o provázání povinností ze zákona o odpadech a zákona o místních poplatcích. K tomu vydané vzory obecně závazných vyhlášek a metodických pokynů. 

Zákon o odpadech

Zákon o místních poplatcích

Informace k zákonu o odpadech 

Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle právního stavu účinného od 1. 1. 2021 na témže odkazu vzory obecně závazných vyhlášek

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Příjemný víkend

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz