Bloček  

Prosba o nescházení se

Vážení spoluobčané,

zdravím Vás v roce 2021. Obracím se na Vás všechny s prosbou, abyste nepodceňovali nebezpečí nemoci Covid-19 a pomohli nám všem zabránit rychlému šíření nemoci Chýní. Prosím, dodržujte veškerá opatření, která vláda zavedla. Prosím především mladší lidi, ať se nescházejí na různých místech v hloučcích a před školou, vydržte to snad již jen pár týdnů. Při prokázání nemoci kontaktujte osoby s nimiž jste přišli do styku a informujte je sami o situaci a požádejte je o otestování se, ať zabráníte dalšímu šíření nemoci.

V obci máme k dnešní dni, tj. 6.1., téměř 70 občanů nakažených Covid-19, nemoc prodělalo více jak 200 osob a jeden člověk s nemocí Covid zemřel. Buďte vstřícní ke druhým.

Moc Vám za to děkuji a přeji klidný začátek roku a mnoho zdraví.

Anna Chvojková, starostka

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz