Bloček  

Odpadové hospodářství, diskuse pokračuje

20. 11. 2020

Vážení spoluobčané,

ráda bych Vám všem, kteří jste se na zastupitelstvu zapojili do diskuse k odpadům, poděkovala za podnětné dotazy a konstruktivní návrhy a debatu. Stručně shrnu hlavní dotazy a podněty, se kterými budeme dále pracovat: 

odpady1

 • Možnost umisťovat pytle k hnízdům místo před domem jako modifikace "door to door".
 • Zavedení pytlového svozu až dle výsledků legislativního procesu a pak spíše dát popelnice na tříděný odpad než pytle.
 • Větší kontrola firem v rámci katastru.
 • Vzhledem ke stále diskutovanému rámci zákona o odpadech a jeho zatím neúplné a nejasné implementaci raději vytvořit živoucí a měnící se sytém a reagovat operativně na tyto změny - ve vztahu k identifikaci původců odpadu.

Otázky, které padly, se dají shrnout následovně:

Proč je odvoz/zpracování odpadu dražší, než dosud?

Dosavadní cena z předchozí smlouvy již neodpovídala situaci na trhu. Nové ceny jsme soutěžili hned dvakrát, oslovovali jsme všechny potenciální dodavatele služby, nižší než vysoutěženou nabídku jsme nedostali. Důvody zvýšení cen jsou především tyto:

 • kvalita vytříděného odpadu je velmi nízká (především v plastu je více jak 30% odpadu, který do plastu nepatří,v posledních měsících dokonce i pytlovaný gastro odpad, fekálie i běžný komunál). V důsledku toho je tříděný odpad v praxi paradoxně dražší než směsný
 • svozovým firmám se zdražují osobní náklady na zaměstnance (zákonem zvýšená minimální mzda)
 • systém s efektivnějším pytlovým svozem door to door je dražší

Tímto máme tedy danou cenu, ta je na jednotky fixní. Smlouva je na 4 roky s možností šestiměsíční výpovědi. Za chybu v tunách (hmotnosti) směsného odpadu uvedeného v prvních zveřejněných tabulkách, se ještě jednou omlouvám. Ze soutěže máme dány jednotkové ceny a změna byla vykompenzována naopak podhodnocením objemu tříděného odpadu. Pokud se odpadu reálně odveze méně a obec zaplatí méně, než vybere, bude to zpětně občanům kompenzováno.

Jak danou cenu spravedlivě distribuovat mezi občany a zachovat či zvýšit motivaci k třídění odpadu?

Na úvod bych ráda napsala, že „obec“ není žádná třetí strana, nezávislá „firma“ či osoba, obec jsme my všichni občané, co zde žijeme. Rozpočet a tím pádem peníze obce jsou tedy nás všech. Z těch společných peněz se primárně platí základní služby, které je obec v některých případech i ze zákona povinna hradit (školky, školy, silnice, vodohospodářská infrastruktura, dopravní obslužnost, osvětlení, zeleň... ). Odpady občanů spadají do podobné kategorie, jako elektřina, vodné, stočné atp. Měly by být primárně hrazené přímo občany v množství, v jakém danou komoditu spotřebovávají, resp. v tomto případě produkují. To je hlavním důvodem pro rozhodnutí zastupitelů, že z obecních (společných) peněz nebude svoz odpadu dotován (vyjma provozu sběrného místa, veřejných prostranství apod).

To, že někde mají za fixní a poměrně nízký paušál neomezený počet svozů je zcela jistě na úkor jiných služeb a/nebo investic obce. V některých obcích mají možná příjmy dostatečné na to, aby si takovou štědrost mohli dovolit. Chýně bohužel v tak luxusní pozici není. Zároveň je takový systém nejméně spravedlivý.

odpadyP

Ideální řešení neexistuje, vždy se bohužel najdou tací, kteří se budou snažit systém obcházet a snažit se snižovat náklady na úkor ostatních. Řešení s individuálním vážením odpadu není zatím technicky realizovatelné, ale je cestou do budoucna a cíl postupné odpadové změny. 

Proč paušální poplatek?

Tříděný odpad není zdaleka zdarma, ale stále vychází mnohem levněji dobře třídit než produkovat SKO.

Proč pytle?

Nejde jen o pytle, ale jde o individuální svoz "door to door" a je možnost použít nádoby o 120, případně 240l. Mají své výhody i nevýhody, pro jejich využití převážily následující argumenty potvrzené ze strany firem působících v oboru a obcí, které ten způsob praktikují:

 • Pomáhají odlehčit „hnízdům“ s tříděným odpadem.
 • Pro občany, kteří tuto možnost využijí, je výhoda v tom, že nemusí s odpadem ke kontejneru a navíc jim odpadá situace, že kontejner je plný a musí se s odpadem vracet zpět.
 • Zvyšuje se kvalita vytříděného odpadu a je možné ho dále lépe zpracovávat.
 • Průhledné pytle a jejich jednoznačné přiřazení k nemovitosti zlepšuje na rozdíl od anonymních kontejnerových hnízd kvalitu tříděného odpadu a tím snižuje obci (= občanům) náklady na svoz a zpracování odpadu.

V navrženém scénáři pro Chýni není povinným řešením pro všechny, ale pouze doplňkovým. Primárně je určené pro rodinné domy.

Co bude nyní následovat?

V současné chvíli čekáme na návrhy systému ze strany společnosti JRK, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a na jejíž systém evidence v rámci www.chytreodpady.cz přecházíme. V první polovině prosince se uskuteční první beseda s JRK a občany. Podle výsledku analýzy JRK a s přihlédnutím k výstupům z veřejnýc diskusí provedeme finální nastavení systému, které bude následně představeno veřejnosti. Předpokládané zahájení platnosti systému je od 1.2.2021.

Věřím, že řešení bude vyhovovat většině.

Anna Chvojková

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz