Bloček  

Kvalita pitné vody v Chýni

2. 4. 2020

Vodu v Chýni máme nezávadnou a pitnou!

Na základě šíření poplašné zprávy přes Facebookové stránky a podaného podnětu na Krajskou Hygienickou Stanici jsme provedli rozbor vody. Pitná voda je pravidelně testována 1x měsíčně a zatím nikdy v testech nebyl žádný problém. První měsíc provozu vodojemu se testovalo i každý týden. Voda je dokonce testována dvakrát přímo námi, kdy odebíráme vzorky v řadu a měsíčně i PVS jako poskytovatelem vody (takže 1x za 2 týdny).

Výsledky testů z minulého měsíce i nyní si můžete prohlédnout sami.

test

Chuťově je voda nyní ovlivněna zvýšeným dávkováním chlóru, který zároveň na sebe váže další pachy, čímž je "vůně" intenzivnější a proto doporučujeme vodu převařovat. Zároveň citliví jedinci s tím opravdu mohou mít problém a pak je nezbytné vodu převařovat.

Zároveň prosím a to nejen v této situaci, ale v jakékoliv, než začnete šířit paniku na Facebooku, než budete volat všude možně a podávat oznámení, zavolejte nám nebo mě a zeptejte se! Ušetříte čas a nervy sobě i nám!

Přeji příjemný den a spolu to zvládneme!

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz