Bloček  

Vyhodnocení dotazníkového šetření

31.10.2019

Přinášíme Vám výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v září tohoto roku. Děkujeme ještě jednou všem 346 domácnostem, které nám dotazník vyplnily. Výsledky jsou pro naši práci velmi důležité a poslouží jako podklad pro nastavení akčních plánů a priorit Chýně pro následující roky.

Vzhled a rozvoj obce

OT1

Chýně je pro obyvatele bezpečná, klidná a s dobrými vztahy. Pro další roky vlivem rozvoje a pokračující výstavby bude důležité zachovat tyto hodnoty. Naopak je vnímán nedostatek obchodů a služeb. Zde jako první krok dojde 27. 11. 2019 k plánovanému otevření supermarketu Billa a na další nájemce vedlejších komerčních prostor o rozloze až 320m2 se zatím čeká (prostory jsou vhodné pro drogerii, lékárnu či jiný maloobchod). Další palčivou oblastí je nedostatek vyžití pro náctileté. Kromě plánovaných prvků ve Višňovce, v parku Opatovka a v budoucnu (rok 2021) v rámci workoutového hřiště je zde velký prostor i pro nápady, které je možné uplatnit v chopsechyne.cz

OT2 1 

Kvalitu života podle většiny obyvatel nejvíce ovlivňuje prostředí v obci, možnosti dopravního spojení a bezpečnost v obci. Pro příští rok se z pohledu rozpočtu obce zaměříme více na zlepšení prostředí pokračováním rekonstrukcí komunikací, chodníků i úpravou veřejných prostranství. U možností dopravního spojení stále probíhají jednání s Ropidem a Hostivicemi na zkrácení intervalu z Chýně ve špičce na 15 minut a z Prahy do Chýně na 20 minut a rozšíření víkendových spojů. Definitivní rozhodnutí padnou v první polovině listopadu. 

 Dále bylo uváděno (bez jakéhokoliv redakčního zásahu):

  • Bariérovost prostředí
  • Více zeleně
  • Zamezení černých skládek
  • Nedostatečná infrastruktura
  • Nedostatek chodníků, kvalitnější silnice a asfaltová směs
  • doprava v obci
  • ticho a klid
  • pozastaveni dalsi vystavby
  • Čím dál víc lidí!!!

Jaké slovní spojení se Vám vybaví, když se řekne Chýně?

Nejčastěji zmiňované slovní spojení byl "domov", "klidná obec" a různé podoby reprezentující rostoucí obec. Zde je potřeba uvést, že ze současného pohledu je snadné hodnotit dopady. Rozhodnutí o podobě a možnostech rozvoje Chýně udává současný územní plán z roku 2004 a následně vydaná územní rozhodnutí na sítě. Pěkný přehled byl vydán ve Zpravodaji v roce 2008 (https://www.chyne.cz/images/pdf/zpravodaj/2008/zpravodaj-2-2008.pdf). 

V současné době máme možnost se poučit a získané zkušenosti uplatnit v novém územním plánu, jehož předposlední fázi v podobě veřejného projednání předpokládáme začátkem roku 2020. 

Kompletní neupravovaný text odpovědí.

Co považujete za největší problém Chýně, který byl způsoben rychlým rozvojem v posledních 15 letech?

Smyslem této otázky bylo získat zpětnou vazbu o tom, které z negativních důsledků rychlého rozvoje jsou pociťovány jako nejpalčivější. Jak již zaznělo výše, rozvoj samotný probíhá na základě rozhodnutí starých více než deset let a nelze jej nyní úplně zastavit, některé se podařilo usměrnit, některé se nedohlídaly. Můžeme se pouze společně snažit dopady co nejvíce omezit. Nejčastěji zmiňovanými problémy kromě samotného rozšiřování zastavěné plochy byla chybějící infrastruktura, kapacita školky, školy a také stále živé vzpomínky na výpadky zásobování pitnou vodou.

Kompletní neupravovaný text odpovědí.

OT5

 

Nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad a psí výkaly. Zároveň jsou to oblasti, které může nejvíce ovlivnit každý z nás. V souvislosti s nastavením celého systému svozu odpadů probíhá analýza odpadového hospodářství společností INCIEN. Veřejná prezentace výsledků se uskuteční ve druhé polovině listopadu. 

Postupně budeme doplňovat další otázky.

Děkujeme

Anna Chvojková a zastupitelstvo obce Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz