Bloček  

Voda jako evergreen

20. 8. 2018

Není to příjemné, venku parno a doma z kohoutku ani kapka, tak proč zase?!?! Protože zvýšený odběr překračuje kapacitní možnosti přívodního potrubí. A to i přesto, že se 7.8. podařilo zajistit téměř ztrojnásobení průtoku v předávací komoře 1, tj. mezi PVK a TS Rudná (viz zpráva na FB obce).

Nadále platí opatření obecné povahy se zákazem zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů. Zákaz používání vody z veřejného vodovodu platí i na údržbu (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací, zeleně a podobně. Upozorňuji na to i z důvodu hrozícího akutního nedostatku pitné vody. Vlivem teplého a suchého charakteru počasí, který má i nadále přetrvávat, dochází k extrémnímu nárůstu spotřeby pitné vody. Jsou i extrémy rodin, jejichž spotřeba dosahuje kubíku denně. Po více jak 8 týdnech došlo v minulém týdnu opakovaně k poklesům tlaku vody ve vodovodní síti a k přerušení dodávek a to nahodile během dne. V případě nedodržení tohoto opatření hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun. 

V průběhu listopadu dojde k instalaci doplňujícího čerpadla na vodojem Kopanina a zvýšení nátoků. Nadále čekáme na stanovisko Vodoprávního úřadu Černošice, které přes konzultace, které probíhaly od února, žádost o realizaci vaků ještě ani nezahájilo. Na začátku července byl předložen projekt, následně doplněno o všechny stanoviska a atesty, které úřad požadoval, pak byly dovolené, obden se ptáme a urgujeme. Nyní čekáme na schůzku zaměstnanců vodoprávního úřadu s ministerstvem zemědělství, protože vlastně neví, co s tím. Řízení zatím nebylo zahájeno. To, co se z počátku jevilo jako nejrychlejší řešení, dle mého názoru, komplikuje možná neznalost, možná strach z rozhodnutí. Z tohoto důvodu jednáme s TS Rudná o posílení zásobování přes Beroun, které v největších náporech je již nyní využíváno, jinak by situace byla ještě horší.

I přes výše uvedené, přípravné stavební práce na instalaci vaků pokračují, vak je již dodán cca 2 týdny a složen. Jakmile vodoprávní úřad rozhodne, dojde k instalaci a zprovoznění technologie do maximálně 3 pracovních dnů. Veřejná zakázka na stavbu vodojemu běží a na závěrečném zastupitelstvu 19.9. by mělo dojít k výběru dodavatele. Zároveň probíhají výzkumné práce na možnosti realizace podzemních vrtů na dozásobení a to hlavně v budoucnu z vlastních zdrojů. 

Současně vyzýváme občany k všeobecnému šetření pitnou vodou.
Děkuji za pochopení a respektování omezení

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz