Bloček  

Dotace na vodojem

2.8.2018

Jsem ráda, že Vám mohu uprostřed prázdnin napsat, že obec Chýně obdržela dotaci na výstavbu vodojemu dle předložené a upravené projektové dokumentace. Bylo to o prsa, ale byla nám přiznána dotace v celkové výši 28mil.Kč. Celkové náklady projektu jsou 44.542.555,53, celkové způsobilé náklady 37.355.998,56 a celková výše dotace z jednotlivých zdrojů je  28.016.998,92 tj. 75 % ze způsobilých výdajů a 62,9% z celkových nákladů.

Přehled schvlených projektů

Odkaz na tiskovou zprávu OPŽP

Nyní bude v příštím týdnu vyhlášeno výběrové řízení na realizacci stavby dle podmínek dotace. K zahájení realizace dojde v podzimních měsících.

Přeji krásnou druhou polovinu prázdnin

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz