Bloček  

Stručné shrnutí

25.5.2018

Stručné shrnutí informací týkající se zásobování obce vodou ze středečního zastupitelstva:

- V neděli 20.5 nebyl ve večerních hodinách zaregistrován žádný výpadek, což ale bylo s největší pravděpodobností dáno nižší celkovou spotřebou vody, resp. obec nedostala od provozovatelů příslušné infrastruktury žádnou informaci o změně v konfiguraci či jiném zásahu do sítě vyjma již provedených v předchozích týdnech

- Vaky („dočasný vodojem“): každým dnem očekáváme vydání atestace pro použití tohoto řešení v České republice, jakmile ho dostaneme, obec neprodleně vypíše poptávkové řízení. Kvůli zdržení s atestací je předpokládaný termín realizace červenec 2018

- Přivedení vody přivaděčem od TS Hostivice: tato možnost je technicky připravena. Tento přivaděč nyní nabízí stejnou "pražskou" vodu jako přivaděč od TS Rudná. Bohužel, odběr vody z tohoto přivaděče zastupitelstvo zatím nemohlo schválit. Důvodem je jednak vysoká cena nabídnutá ze strany TS Hostivice (o 12 Kč/kubík vyšší než cena od TS Rudná), ale především to, že se pro toto řešení přes veškerou snahu obce zatím nepodařilo získat souhlas a nezbytnou spolupráci ze strany 1.VHS (požadavky VHS budou projednány s vodoprávním úřadem Černošice);

Zároveň projednáváme možnosti dalšího řešení s Ministerstvem zemědělství ve věci bilančních nároků na zdroje zásobování pitnou vodou z přivaděče na základě posouzení technického auditora.

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz