Bloček  

Voda - další kroky obce

10.5.2018

Dnešek byl ve znamení debat s právníky ve věci zásobování Chýně pitnou vodou. Po šestihodinovém jednání a zvážení všech možností obec opětovně zaslala požadavky na 1.VHS a TS Rudná a zároveň požádala o spolupráci při zajištění zásobování obce vodou, dle zákona, Krajský úřad.

Obec se rovněž již poněkolikáté obrátila na místně příslušný Vodoprávní úřad Černošice a rovněž na příslušnou hygienickou stanici s žádostí o prošetření celé záležitosti s nedostatečným zásobováním Chýně vodou. Zároveň jsme Vodoprávní úřad požádali o vyhlášení kalamitního stavu. 

Jsme si vědomi toho, že situace s dodávkami vody do Chýně je skutečně kritická a děláme maximum pro to, abychom tento složitý a velmi nepříjemný problém co nejdříve uspokojivě a dlouhodobě vyřešili.

Jako nouzové řešení budou stejně jako minulý prodloužený víkend i tento víkend občanům v nejvíce postižených místech k dispozici cisterny s pitnou vodou.

Anna Chvojková, starostka

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz