Bloček  

Voda - výsledky měření

9.5.2018

Dnes proběhlo stažení a analýza dat o průtocích vody za posledních několik dní od doby dovybavení infrastruktury TS Rudná. Toto měření proběhlo jako výsledek dlouhodobého tlaku na poskytovatele vody ze strany obce s cílem najít řešení stávající situace.

Z měření průtokových a tlakových poměrů provedených obcí (viz graf) vyplývá, že:

  • na rozhraní mezi PVK (Pražské vodovody a kanalizace) a TS Rudná (tzv. PK1, předávací komora na Kopanině) je trvale dostatečný průtok;
  • v předávací komoře PK2 přivaděče, kde dochází k rozdělení vody do Rudné a do Chýně, je v chýňské větvi maximální průtok 10,5 l/s, přičemž vodojem v Rudné je plněn množstvím cca 20l/s;Z dat dále vyplývá, že plnění vodojemu v Rudné neprobíhalo pouze v nočních hodinách.

graf voda

graf z ATS Chýně

Zítra budu tato zjištění diskutovat s obecním právníkem za účelem rozhodnutí o dalším postupu.

Anna Chvojková, starostka

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz