Bloček  

Voda teče, neteče

3.5.2018

Voda teče!? 

Jak asi řada z Vás zaregistrovala, tento prodloužený víkend proběhl bez výpadků v zásobování pitnou vodou. Což je určitě dobrá zpráva. Zatím ale ještě není zdaleka vyhráno, jak nám potvrdil středeční večer.

Z dosavadních informací, které máme k dispozici od našich partnerů, resp. poskytovatelů příslušných služeb, není totiž zcela jasné, zda je příčinou zlepšení stavu některé z provedených opatření, mírný pokles spotřeby kvůli prodlouženému víkendu nebo ještě něco jiného či kombinace všeho. V každém případě z naší strany došlo v posledních dnech k těmto opatřením:

- V pátek 27.4. jsem písemně požádala 1.VHS opětovně o změnu nastavení sekčních šoupat v rámci vodovodní sítě v Chýni tak, aby prioritně voda tekla nejprve do nejvýše položených oblastí.

- V neděli 29.4 i v úterý 1.5. (poslední den prodlouženého víkendu) jsem okamžitě po zjištěném poklesu tlaku kontaktovala zástupce TS Rudná s žádostí a vyslání jejich technika ke kontrole stavu čerpadel v ATS (automatická tlaková stanice), což bylo z jejich strany akceptováno. Důvodem je podezření, ke kterému jsem dospěla po předchozích konzultacích s příslušnými odborníky, že nastavení čerpadel v ATS není optimální a v případě poklesu tlaku v celé soustavě je nutný manuální zásah v ATS.

V návaznosti na předchozí bod byl ve středu 2.5. na náklady obce proveden tlakový test ATS ve vlastnictví TS Rudná. Bylo zjištěno, že tlakové poměry v síti jsou jiné, než projektované a systém se chová s jinými výkyvy a to zejména v podtlaku. Do ATS byla doplněna autosonda, zvýšen tlak o 0,1,vyměněn manomentr na sání za vakuomanometr, abychom viděli jak moc zaklesává. Ze zjištěného bylo zřejmé, že je nutné osadit vaky a vybudovat vodojem, zároveň bude prověřena možnost trvalých vysokých ztrát v síti, které se zvýšeným špičkovým odběrem způsobují kolaps na výtlaku o hladinu 10m a pokles tlaku pod 1atm. Toto proběhlo v rámci  domluvených testů vodovodů. Tyto testy byly rovněž zorganizovány z naší iniciativy, podařilo se mi najít pomocí projektanta vaků dodavatele, který pro TS Rudná tuto ATS realizoval a přijel testy provést. Z průběhu testů bohužel zatím není žádná konkrétní analýza a čekáme na minimálně 5 -7 dnů k porovníní dat před a po.

Chování systému se zdá se zlepšilo, čerpadla se již nebudou vypínat, nicméně další výpadky nelze vyloučit (např. z příčiny poklesu dodávky ze strany PVK - Pražské vodovody a kanalizace). Nadále budu pokračovat v komunikaci se všemi zúčastněnými tak, abychom se co nejdříve dopracovali k finálnímu systémovému řešení celé situaci.

Stále platí, že dalšími nezbytnými kroky je realizace dočasného "vodojemu" ve formě vaků a následně stavba vodojemu o kapacitě 2x 1500 m3, tak jak požaduje PVK. V obou případech usilovně pracujeme na související administrativě a o dalším vývoji Vás budu nadále průběžně informovat. 

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz