Bloček  

Voda

24. 4. 2018

Vážení občané,

S ohledem na velmi vážnou situaci se zásobováním naší obce pitnou vodou nyní tentokrát o něco delší komentář doplňující informace na stránce: https://www.chyne.cz/ochyni/situace-s-vodou/2366-historie-vodojemu-a-vody Problémy, které se projevují již několik posledních víkendů, zejména v nedělních odpoledních a večerních hodinách a nyní již o sobotách, představují mimořádný stav na úrovni havárie, byť tak nejsou bohužel vždy ze strany dotčených poskytovatelů služeb vnímány. V posledních týdnech proto pokračuji v intenzivních jednáních se všemi zúčastněnými stranami (1.VHS, TS Rudná, FT Vaky s.r.o., vodoprávní úřad Černošice, ministerstvo zemědělství, PVK a PVS, TS Hostivice, zástupci developerů, projektanti vodohospodářských staveb, atd.). 

Včera proběhl další intenzivní maratón schůzek, na kterých se podařilo dospět k několika pozitivním závěrům. Pomohla k tomu mimo jiné i zpětná vazba od Vás, obyvatel Chýně, ve formě informací o rozsahu problému s nedostatečným tlakem vody, které průběžně předáváme našim partnerům a za které všem velmi děkuji. 

Samotný problém s dodávkami vody není způsoben jednou konkrétní příčinou, ale více souvisejícími faktory a vývojem situace se zásobováním Chýně vodou v posledních cca 10 letech. Proto ani řešení bohužel nemůže být jednoduché a rychlé. V průběhu minulých měsíců, resp. už i let bylo navrženo a analyzováno několik alternativ jak situaci řešit, ty konkrétní "rychlé" se zrealizovaly. Některé vyžadují delší čas a vysoké náklady (např. stavba vodojemu), jiná rychlejší byť třeba jen dočasná a dílčí řešení často ztroskotala na nedostatečné spolupráci zúčastněných stran. 

Dobrá zpráva je, že na včerejší schůzce se konečně podařilo najít alespoň základní shodu mezi všemi partnery a první z dílčích zlepšení by se mělo podařit realizovat již v průběhu května. Přesné detaily zatím nemohu s ohledem na probíhající jednání zveřejnit, jakmile to ale bude možné, budu Vás o výsledku informovat.

Prosím tedy ještě o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost. Jsem přesvědčená o tom, že zlepšení se brzy projeví, budu pro to za obec i nadále dělat maximum.

Anna Chvojková

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz