Bloček  

Participativní rozpočet 2018

30. 8. 2017

aktualizováno 28.9.2017

Poučili jsme se z vlastních chyb a přicházíme s druhým ročníkem Vašeho zapojení do rozhodování. Loni jste rozhodli o přechodu v ul. Ke Skále, který už je zahájen a finální podoba bude do konce října a výstavba cest biokoridorem, kde některé jsou prosypané, vyjeté a poslední se v těchto dnech dokončují. Posílení dopravy je záměr, který nemáme v plné režii, ale je v řešení. Nicméně byl důvodem pro jasné nastavení pravidel.

Pro rok 2017 jsme opět vyčlenili 300.000 Kč na akce, které navrhnete a odhlasujete Vy. Pro rok 2017 jsou hlavní investiční a dotační akce dané projektovou přípravou letošního roku - bude se jednat o stavbu tělocvičny/sportovní haly u základní školy, v případě úspěšného schválení dotace o stavbu chodníku k Pivovarskému Dvoru, výsadbu zeleně na Třetí skále společně s biocentrem a zahájení stavby vodojemu při úspěšné žádosti o dotaci. Kromě těchto větších akcí Vás ale jistě napadne i řada dalších, které nemusí stát milióny, ale pomohou nám život v Chýni zpříjemnit. A o prioritách v těchto akcích teď máte možnost rozhodovat nyní i Vy.
V první fázi, která bude probíhat od 1.9.2017 do 6.10.2017 (prodloužení termínu), budeme sbírat Vaše náměty. Každý obyvatel Chýně může podat návrh, prostřednictvím webu ZDE nebo v papírové formě.

Všechny došlé náměty zveřejníme a spojíme se s navrhovateli. Ve středu 18. 10. 2017 bude veřejné setkání s navrhovateli, kam mohou přijít i lidé, kteří se chtějí podílet na dotváření určitého projektu. Nad projekty bude možné diskutovat s obyvateli a společně projekty dotvářet. Účastníkům setkání bude poskytnuta zpětná vazba úřadu k jejich projektům, aby získali, co nejkonkrétnější podobu. Bude posuzována jejich proveditelnost, zda realizaci navrhovaného projektu nebrání nějaká překážka, a případně doporučena potřebná úprava. Projekty, které úspěšně projdou, budou prezentovány ve Zpravodaji na konci října a na webových stránkách obce. Následně od. 17. Do 30. listopadu budou občané Chýně s trvalým pobytem mít možnost o návrzích online hlasovat a vítězná (či vítězné) akce bude realizována v průběhu roku 2018.

Technicky bude projekt opět realizován pomocí Demokracií 2.1 (D21), která technicky zaštiťuje hlasování a garantuje jeho 100% anonymitu. Přístupy pro registrované občany platí z loňského roku. Hlasovat bude možné kdykoliv a kdekoliv přes web či chytrý telefon. Výsledky hlasování budou k dispozici ihned po dokončení hlasován. 

Obecná pravidla vydaná zastupitelstvem obce Chýně v červnu 2017

Formulář pro vytisknutí

Zásady obce Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz