Bloček  

Modrá úsporám aneb dešťovka

22.5.2017

Pro žadatele o dotaci v novém dotačním titulu, kde je možné čerpat na akumulaci a využití srážkových vod. Níže nabízíme ke stažení termíny a znění opatření obecné povahy o nakládání s vodou v letech 2014 a 2016.

1) MěÚ Černošice vydal pod MUCE 35563/2014 OZP/V/Kut-OOP za základě žádosti obce Chýně opatření obecné povahy, kterým se od 27.6.2014 v Chýni zakazuje napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně a mytí aut pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě po dobu 3 měsíců. Ke stažení

2) MěÚ Černošice vydal pod MUCE 35238/2016 OZP/V/Zel-OOP za základě žádosti obce Chýně opatření obecné povahy, kterým se od 1.6.2016 v Chýni zakazuje napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně a mytí aut pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě po dobu 3 měsíců. Ke stažení

Tímto dochází ke splnění podmínky k předložení žádosti a to:

- V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
- V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Podrobnosti na: https://www.dotacedestovka.cz/

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz