Bloček  

Pracovní setkání k dopravě a demografická studie

15.5.2019

Na úvod děkuji všem za včerejší příjemnou atmosféru a konstruktivní přístup k jednotlivým probíraným bodům. S předloženými návrhy budeme dále pracovat a informovat o možnostech plnění.

K dopravě:

  • v průběhu podzimu dojde ke změnám v JŘ linky 347 v pracovní dny - ve špičce ranní z Chýně se sníží interval na 15 minut, ve špičce z Prahy v odpoledních hodinách na 20minut
  • dojde k ukončení linky ne na Motole, ale na nově budované zastávce Hostivice, nádraží. Na všechny spoje bude navazovat na této zastávce vlak směr Kladno i Praha. Přestup na Motol bude taktéž navazovat na zastávce Hostivice a stejně tak je možný přestup na Zličíně na linku 180. Průjezd Prahou u linky 347 trvale způsobuje zpoždění na lince
  • budeme jednat o změnách o víkendu tak, aby se vlak a bus střídaly po hodině a byla zajištěna větší obslužnost a zároveň se dotážeme o možnosti zajíždění 386 z Hostivice v pracovní dny ve večerních hodinách  

Pracovní verze jízdních řádů k nahlédnutí souhrnně 347 i 358 - směr Zličín - Chýně, Chýně,nádraží - Zličín

Prezentace demografické studie byla přínosná i jako diskuse o dalším směrování Chýně a všem patří opět mé dík. Studie k detailnímu prostudování. 

Strom života a porovnáníse Středočeským krajem jasně ukazuje mnohá specifika vývoje.

strom zivota

Anna Chvojková

 

 

Na čaj se starostkou

6.2.2019

Dnes se uskutečnilo další setkání první středy v měsíci v knihovně "na čaj se starostkou". V průběhu obou setkání se v knihovně již vystřídalo na dvě desítky spoluobčanů s různými dotazy, stížnostmi i podněty. Řešili jsme dopravní značení, výsadbu stromů, opravy silnic, mateřskou školu a řadu dalšího. Pro zpříjemnění  dnes již otevřela studenská kavárna, která má otevřeno každou středu.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat za konstruktivní a milá setkání a těším se na příští 6.3.2019.

Fotodokumentace

Foto z úvodu setkání 6.2.2019

Voda jako evergreen

20. 8. 2018

Není to příjemné, venku parno a doma z kohoutku ani kapka, tak proč zase?!?! Protože zvýšený odběr překračuje kapacitní možnosti přívodního potrubí. A to i přesto, že se 7.8. podařilo zajistit téměř ztrojnásobení průtoku v předávací komoře 1, tj. mezi PVK a TS Rudná (viz zpráva na FB obce).

Nadále platí opatření obecné povahy se zákazem zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů. Zákaz používání vody z veřejného vodovodu platí i na údržbu (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací, zeleně a podobně. Upozorňuji na to i z důvodu hrozícího akutního nedostatku pitné vody. Vlivem teplého a suchého charakteru počasí, který má i nadále přetrvávat, dochází k extrémnímu nárůstu spotřeby pitné vody. Jsou i extrémy rodin, jejichž spotřeba dosahuje kubíku denně. Po více jak 8 týdnech došlo v minulém týdnu opakovaně k poklesům tlaku vody ve vodovodní síti a k přerušení dodávek a to nahodile během dne. V případě nedodržení tohoto opatření hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun. 

V průběhu listopadu dojde k instalaci doplňujícího čerpadla na vodojem Kopanina a zvýšení nátoků. Nadále čekáme na stanovisko Vodoprávního úřadu Černošice, které přes konzultace, které probíhaly od února, žádost o realizaci vaků ještě ani nezahájilo. Na začátku července byl předložen projekt, následně doplněno o všechny stanoviska a atesty, které úřad požadoval, pak byly dovolené, obden se ptáme a urgujeme. Nyní čekáme na schůzku zaměstnanců vodoprávního úřadu s ministerstvem zemědělství, protože vlastně neví, co s tím. Řízení zatím nebylo zahájeno. To, co se z počátku jevilo jako nejrychlejší řešení, dle mého názoru, komplikuje možná neznalost, možná strach z rozhodnutí. Z tohoto důvodu jednáme s TS Rudná o posílení zásobování přes Beroun, které v největších náporech je již nyní využíváno, jinak by situace byla ještě horší.

I přes výše uvedené, přípravné stavební práce na instalaci vaků pokračují, vak je již dodán cca 2 týdny a složen. Jakmile vodoprávní úřad rozhodne, dojde k instalaci a zprovoznění technologie do maximálně 3 pracovních dnů. Veřejná zakázka na stavbu vodojemu běží a na závěrečném zastupitelstvu 19.9. by mělo dojít k výběru dodavatele. Zároveň probíhají výzkumné práce na možnosti realizace podzemních vrtů na dozásobení a to hlavně v budoucnu z vlastních zdrojů. 

Současně vyzýváme občany k všeobecnému šetření pitnou vodou.
Děkuji za pochopení a respektování omezení

Anna Chvojková

MŠ v Okružní

6.8.2018

Okruzni MS1

Rychleji než jsem myslela, ale těžší než se zdálo :). Udělat ze školy v ulici Okružní 170 školku, je vzhledem k hygienickým předpisům a všem normám, běh na dlouhou trať. Naštěstí, když je partner schopný, zvládne se i nemožné. Od února se rozjela papírová "válka" a nyní už stavba jde do finále. Je potřeba uklidit, přestěhovat některé krabice ze školky a čeká se pouze na dodávky nového nábytku. Za nasazení musím poděkovat panu Smolkovi (investiční referent OU), který oželel i pár dnů dovolené, aby se vše stihlo a velké dík za bleskovou přestavbu za 6 týdnů patří společnosti Stavounion Praha pana Pelnáře. Dvě nové třídy školky se od září budou po kolaudaci těšit na nové děti.

Okruzni MS3

Krásné léto

Anna Chvojková

Dotace na vodojem

2.8.2018

Jsem ráda, že Vám mohu uprostřed prázdnin napsat, že obec Chýně obdržela dotaci na výstavbu vodojemu dle předložené a upravené projektové dokumentace. Bylo to o prsa, ale byla nám přiznána dotace v celkové výši 28mil.Kč. Celkové náklady projektu jsou 44.542.555,53, celkové způsobilé náklady 37.355.998,56 a celková výše dotace z jednotlivých zdrojů je  28.016.998,92 tj. 75 % ze způsobilých výdajů a 62,9% z celkových nákladů.

Přehled schvlených projektů

Odkaz na tiskovou zprávu OPŽP

Nyní bude v příštím týdnu vyhlášeno výběrové řízení na realizacci stavby dle podmínek dotace. K zahájení realizace dojde v podzimních měsících.

Přeji krásnou druhou polovinu prázdnin

Anna Chvojková

Stručné shrnutí

25.5.2018

Stručné shrnutí informací týkající se zásobování obce vodou ze středečního zastupitelstva:

- V neděli 20.5 nebyl ve večerních hodinách zaregistrován žádný výpadek, což ale bylo s největší pravděpodobností dáno nižší celkovou spotřebou vody, resp. obec nedostala od provozovatelů příslušné infrastruktury žádnou informaci o změně v konfiguraci či jiném zásahu do sítě vyjma již provedených v předchozích týdnech

- Vaky („dočasný vodojem“): každým dnem očekáváme vydání atestace pro použití tohoto řešení v České republice, jakmile ho dostaneme, obec neprodleně vypíše poptávkové řízení. Kvůli zdržení s atestací je předpokládaný termín realizace červenec 2018

- Přivedení vody přivaděčem od TS Hostivice: tato možnost je technicky připravena. Tento přivaděč nyní nabízí stejnou "pražskou" vodu jako přivaděč od TS Rudná. Bohužel, odběr vody z tohoto přivaděče zastupitelstvo zatím nemohlo schválit. Důvodem je jednak vysoká cena nabídnutá ze strany TS Hostivice (o 12 Kč/kubík vyšší než cena od TS Rudná), ale především to, že se pro toto řešení přes veškerou snahu obce zatím nepodařilo získat souhlas a nezbytnou spolupráci ze strany 1.VHS (požadavky VHS budou projednány s vodoprávním úřadem Černošice);

Zároveň projednáváme možnosti dalšího řešení s Ministerstvem zemědělství ve věci bilančních nároků na zdroje zásobování pitnou vodou z přivaděče na základě posouzení technického auditora.

Anna Chvojková

Připomenutí 8. 5. 2018

15.5.2018

Před týdnem, dne 8.5.2018 ve 14:00 proběhl na návsi důstojný vzpomínkový akt a uctění památky těch, kteří položili své životy za svobodu naší vlasti. Můj projev doplnil recitací veršů pan Jiří Klem. Na závěr setkání byla za zpěvu státní hymny vztyčena česká vlajka.

vence 3

vence 6

Děkuji občanům za účast, krásný zpěv a vzpomínku

Anna Chvojková

 

Voda - další kroky obce

10.5.2018

Dnešek byl ve znamení debat s právníky ve věci zásobování Chýně pitnou vodou. Po šestihodinovém jednání a zvážení všech možností obec opětovně zaslala požadavky na 1.VHS a TS Rudná a zároveň požádala o spolupráci při zajištění zásobování obce vodou, dle zákona, Krajský úřad.

Obec se rovněž již poněkolikáté obrátila na místně příslušný Vodoprávní úřad Černošice a rovněž na příslušnou hygienickou stanici s žádostí o prošetření celé záležitosti s nedostatečným zásobováním Chýně vodou. Zároveň jsme Vodoprávní úřad požádali o vyhlášení kalamitního stavu. 

Jsme si vědomi toho, že situace s dodávkami vody do Chýně je skutečně kritická a děláme maximum pro to, abychom tento složitý a velmi nepříjemný problém co nejdříve uspokojivě a dlouhodobě vyřešili.

Jako nouzové řešení budou stejně jako minulý prodloužený víkend i tento víkend občanům v nejvíce postižených místech k dispozici cisterny s pitnou vodou.

Anna Chvojková, starostka

Slavnostní otevření areálu školy s tělocvičnou

9.5.2018

V pondělí 7.5.2018 jsme společně završili jednu významnou etapu ovlivňující náš život v Chýni. Slavnostním otevřením multifunkční sportovní haly byla dokončena stavba celého komplexu nové základní školy a s ní spojené tělocvičny. Ta bude, stejně jako škola, sloužit nejen žákům, ale i všem ostatním obyvatelům Chýně. Mám radost, že se tento historicky největší chýňský projekt podařilo dotáhnout do úspěšného konce.

telocvicna2018

Slavnostního otevření multifunkční haly se zúčastnili i premiér v demisi Andrej Babiš a ministryně financí v d. Alena Schillerová. Oba přijeli na mé pozvání, neboť škola i tělocvična by nemohly být postaveny nebýt poskytnuté dotace ve výši 70% uznatelných nákladů přidělené Ministerstvem financí. Tuto dotaci jsem v minulosti projednávala s p. Babišem v době jeho působení na ministerstvu financí a Chýni navštívil již při položení základního kamene naší školy. S panem premiérem i s paní ministryní jsem při této příležitosti také diskutovala o dalším rozvoji obce, výzvách a problémech, které před námi stojí.

Z mé strany se jednalo o pracovní pozvání a setkání, nikoli politické, neboť jako členka sdružení nezávislých kandidátů nemám žádné vazby na jakékoliv existující politické uskupení.

Anna Chvojková

Voda - výsledky měření

9.5.2018

Dnes proběhlo stažení a analýza dat o průtocích vody za posledních několik dní od doby dovybavení infrastruktury TS Rudná. Toto měření proběhlo jako výsledek dlouhodobého tlaku na poskytovatele vody ze strany obce s cílem najít řešení stávající situace.

Z měření průtokových a tlakových poměrů provedených obcí (viz graf) vyplývá, že:

  • na rozhraní mezi PVK (Pražské vodovody a kanalizace) a TS Rudná (tzv. PK1, předávací komora na Kopanině) je trvale dostatečný průtok;
  • v předávací komoře PK2 přivaděče, kde dochází k rozdělení vody do Rudné a do Chýně, je v chýňské větvi maximální průtok 10,5 l/s, přičemž vodojem v Rudné je plněn množstvím cca 20l/s;Z dat dále vyplývá, že plnění vodojemu v Rudné neprobíhalo pouze v nočních hodinách.

graf voda

graf z ATS Chýně

Zítra budu tato zjištění diskutovat s obecním právníkem za účelem rozhodnutí o dalším postupu.

Anna Chvojková, starostka

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz