Bloček  

Poděkování JSDH

5.4.2020
Včera proběhla distribuce dalšího kubíku dezinfekce AntiCovid. Za více jak osmihodinovou šichtu děkuji našim dobrovolným hasičům i za dezinfekci všech hnízd s kontejnery. Děkuji Jitulka Eichlerova za výborné řízky 😋 a děkuji paní místostarostce Marcele Czerwinské za logistiku, a že to vydrží se všemi mými nápady i v tento čas.
Přeji Vám krásnou Květnou neděli a nezapomeňte si v 16:00 otevřít okna 😉
Anna Chvojková
IMG 20200404 WA0006
 

Kvalita pitné vody v Chýni

2. 4. 2020

Vodu v Chýni máme nezávadnou a pitnou!

Na základě šíření poplašné zprávy přes Facebookové stránky a podaného podnětu na Krajskou Hygienickou Stanici jsme provedli rozbor vody. Pitná voda je pravidelně testována 1x měsíčně a zatím nikdy v testech nebyl žádný problém. První měsíc provozu vodojemu se testovalo i každý týden. Voda je dokonce testována dvakrát přímo námi, kdy odebíráme vzorky v řadu a měsíčně i PVS jako poskytovatelem vody (takže 1x za 2 týdny).

Výsledky testů z minulého měsíce i nyní si můžete prohlédnout sami.

test

Chuťově je voda nyní ovlivněna zvýšeným dávkováním chlóru, který zároveň na sebe váže další pachy, čímž je "vůně" intenzivnější a proto doporučujeme vodu převařovat. Zároveň citliví jedinci s tím opravdu mohou mít problém a pak je nezbytné vodu převařovat.

Zároveň prosím a to nejen v této situaci, ale v jakékoliv, než začnete šířit paniku na Facebooku, než budete volat všude možně a podávat oznámení, zavolejte nám nebo mě a zeptejte se! Ušetříte čas a nervy sobě i nám!

Přeji příjemný den a spolu to zvládneme!

Anna Chvojková

Akce dezinfekce

1.4.2020

Distribuce hotová a děkuji, že jste doma! Velké dík patří 14 dobrovolníkům, 5 hasičům za pomoc a Procházkovům za poskytnutí dvoru. Nedoručilo se pouze 15 % dezinfekcí a bytové domy Ecksteinova, Příhodova a Premostratů mají kanystry pro společné prostory u správců domů. Vše popsáno, zaevidováno, pokud jste nebyli doma a jste ve vaší domácnosti hlášeni v Chýni k trvalému pobytu, můžete si vyzvednout od 6.4. na úřadě, případně poslat mail na ou@chyne.cz,kdy budete k zastižení.
Dovysvětlení - obec Chýně od státu zatím obdržela cca 70l desinfekce na celou obec, přerozdělovanou dle počtu trvale hlášených osob k 1.1.2019 tj. 3290 osob. Ke včerejšímu dni máme 3794 osob s TP. Zároveň sehnat přes výrobce dezinfekci AntiCovid je téměř nemožné, objednávky máme podány již déle jak týden a moc děkuji Svaz průmyslu a dopravy ČR za poskytnutí kontaktu na Preol a.s. Zatím nám bylo doručeno 1000 litrů, které jsme jako obec objednávali z vlastních zdrojů. Vzhledem ke skutečnosti, že v Chýni máme 1480 bytových jednotek v RD a BD , plus lékaře a podnikatelské subjekty a z toho ve výše zmíněných BD je z celkového počtu 404BJ, ale ve 35% není nikdo hlášen k trvalému pobytu bude individuální distribuce do jednotlivých bytů až z várky následné. Momentálně byla poskytnuta alespoň dostatečná kapacita pro společné prostory skrze správce, kteří ji mají k vyzvednutí.
Děkuji moc tiskárně LNT (eprinter.cz) za potisky a společnosti OK Trans za pomoc s vykládkou.
Ještě jednou všem moc děkuji za skvělou spolupráci a pomoc.
Anna Chvojková

 

Vážení spoluobčané,

V průběhu dnešního odpoledne a večer budou dobrovolníci a JSDH distribuovat do domácností dezinfekci AntiCovid. Prosíme otevírejte s rouškou a ideálně i s rukavicemi. V případě, že nebudete zastiženi, můžete si vyzvednout od pondělí 6.4. vyzvednout na obecním úřadě.

Děkuji za spolupráci a spolu to zvládneme!
Anna Chvojková


Distribuce dezinfekce

27.3.2020

Obecní policie Chýně zahájila distribuci dezinfekce Anti-Covid do domácností seniorů (od nejstarších). Pro ostatní občany je předpokládaný termín další várky ve středu 1.4. Na úřadě máme dostatečné množství PETek pro následnou rychlou distribuci. Ráda bych požádala dobrovolníky, kteří budou ochotni 1.4. v odpoledních a večerních hodinách pomoci s označováním lahví a s distribucí do jednotlivých domů, o přihlášení na mail covid@chyne.cz a domluvíme se s nimi operativně.

Přeji příjemný den a spolutozvládneme!

Anna Chvojková

covid3

covid1

covid2

covid4

Práce v době omezení

23. 3. 2020

Život se v České republice zpomalil. Na úřadě probíhá dál běžná agenda, pouze se omezila doba pro veřejnost. Po práci probíhá šití roušek a venku s příchodem jara obecní zaměstnanci realizují veškeré plánované úpravy. Sem tam se zeptáte, tak jsme připravili souhrn všeho, co se za poslední necelé 3 týdny událo a věřím, že vás to všechny s příchodem jara potěší. 

- dokončilo se parkourové hřiště, které si vybrali žáci 2. stupně v ulici Bolzanova. Staré hřiště se renovuje a bude instalováno mezi sportovní halou a současným hřištěm "hradem"

IMG 0730

- vysázená Opatovka - stromy byly objednány, tak nám nezbylo nic jiného než je vlastními silami a za pomoci odborníků vysázet - celkem máme 50ks nových vzrostlých stromů

IMG 0721

IMG 0720

- dokončuje se přechod pro chodce mezi ulicí Ecksteinova a Johančina

IMG 0713 

- k realizaci je připraveno místo na nové dětské hřiště Na Vyhlídce

IMG 0716

- byl zbourán objekt na Hlavní ulici a probíhají terénní úpravy

IMG 0733

Děkuji moc všem zaměstnancům a obyvatelům Chýně za podporu a spolu to zvládneme!

Anna Chvojková

 

 

Návštěvy lékaře

Vážení spoluobčané,

chtěla bych Vás požádat, abyste v současné situaci zvážili nutnost návštěvy lékaře a v případě, že do čekárny paní doktorky Veselé půjdete, použijte ochrané pomůcky. Všichni zdravotníci našeho střediska dělají v současné chvíli maximum a potřebujeme, aby tu pro nás byli. Snažte se být vstřícní, trpělivý a tolerantní a važme si jejich práce. Pokud si nejste jisti nutností návštěvy, chcete konzultovat, raději do střediska předem zavolejte a nevypravujte se tam hned osobně.

Děkuji

Anna Chvojková 

 

Dementování fám

Vážení spoluobčané,
jsem si vědoma, že nastalá situace je náročná, ale ráda bych Vás požádala o zachování klidu a rozumu. Poslední hodiny se raketovou rychlostí Chýní šíří řada nepodložených informací. Mohu sdělit, že na základě dnes 16.3.2020 v 8:00 ověřených informací z několika zdrojů není v Chýni, ani v okolních obcí žádná osoba indikována jako pozitivní na COVID-19. I přes tuto skutečnost prosím o zachování obezřetnosti, ale především soudnosti.
Děkuji a přeji příjemný a klidný den
Anna Chvojková

 

Spuštění vodojemu

17.2.2020

Vážení spoluobčané,

na základě souhlasného stanoviska hygieny nám od dnešního dne teče v domácnostech voda protékající Chýňským vodojemem. Krátkodobě se může objevit bílé zbarvení nebo vyšší obsah chlóru, ale spíše to nepředpokládáme. Zároveň prosíme, zda můžete sledovat tlak vody a to především ve starších částech obce a případně na obec či přímo mně napsali, pokud by se Vám zdálo, že tlak je příliš malý nebo naopak velký.

Děkuji společnosti Metrostav za odvedenou práci, VRV za dozor a nám všem přeji dostatek pitné vody.

Anna Chvojková

 

 

Psi na bločku

20.1.2020

Vážení občané,

ráda bych Vám vysvětlila rozhodnutí zastupitelů přistoupit ke zvýšení poplatků za psy. O tomto kroku jsme diskutovali již na prosincovém zastupitelstvu, proto si na tomto místě dovolím pouze souhrn informací.

Skutečně se jedná o nárůst ceny na dvojnásobek, jak jste si s pochopitelným rozhořčením všimli na FB. Je to však první nárůst za více než deset let a za tu dobu trvale narůstá počet psů připadajících na hlášené obyvatele. A co vše obsahují náklady na psí agendu? Nejsou to pouze koše, pytlíky a jejich servis, ale zahrnuje to i odchyt pobíhajících psů a jejich návrat zpět majitelům. Obec nemá uzavřenu smlouvu s odchytovým zařízením kvůli vysoké ceně. Například Bouchalka pro rok 2019 měla stanovenou cenu 20 Kč za hlášeného obyvatele, to by představovalo v roce 2019 pro naši obec paušální částku 64.920 Kč, přičemž za poplatky za psy se v roce 2019 vybralo 82.000 Kč. K tomu musíme připočítat nákup košů (20.153 Kč), výdaje na pytlíky a na úklid psích výkalů, vysypávání košů a likvidace exkrementů v celkové částce téměř 94 000 Kč za rok. V roce 2019 obecní policie a obecní zaměstnanci odchytili 16 psů, z nichž se 12 vrátilo majitelům do 24 h, 2 do týdne a 2 byli umístěni po týdnu do útulku. Na tuto činnost je zapotřebí odchytové vybavení, kotec a zázemí, včetně zajištění potravy pro psy a prohlídky veterinářem; to vše z režijní činnosti obecní policie. Vzhledem k tomu, že bychom rádi rozšiřovali síť košů a je v plánu vybudování výcvikového výběhu pro psy, rozhodli jsme se poplatky zvýšit tak, aby nadále 50% celkových nákladů za servis kolem psů pokrývaly poplatky a zbylou část obec z běžného příjmu. Věřím, že naše rozhodnutí pochopíte.

V případě, že k dané problematice máte konstruktivní připomínky nebo nápady, případně víte o místech, kde je zapotřebí koše doplnit, jaký typ košů a pytlíků byste uvítali, budu moc ráda, když nám dáte vědět. V průběhu března plánujeme umístit 10 nových košů (jejich počet se může dle vybraného vypu zvýšit), takže návrhy na umístění jsou vítány.

Přeji pohodový začátek pracovního týdne

Anna Chvojková

Předvánoční týden

20.12.2019

"Když se to ..., ... se to na jednu hromadu", tak praví jedno přísloví. Za pět let na úřadě těch “hromad” bylo mnoho. Většinou ale mohu zpětně říct, že ve výsledku přinesly mnoho dobrého. Tento týden je jeden z těch případů. Vánoce se blíží, ukončují se projekty, dokumentace, účetnictví, odevzdávají se monitorovací zprávy a k tomu všemu se nám už v hlavě rozeznívají koledy. Vzduch je nabitý energií a stresem při schvalování rozpočtu a plánu na další, magický rok 2020. 

Mají toho plné kecky nejen lidé, ale zřejmě i technika. V noci z úterý na středu se nejprve splaší alarmy a úřad se může zbláznit a v ranních hodinách je následuje server - centrální mozek úřadu. Vybírá si samozřejmě úřední den, navíc se odpoledne koná zasedání zastupitelstva a za dva dny mají být hotovy všechny uzávěrky. 

Rozbíhá se maraton, který bude trvat ještě 48 hodin. Je plný improvizace, resuscitace a víry v zázraky, na které je to správné období roku. V polních podmínkách bez podpory IT probíhá zmíněné zasedání, za které chci poděkovat zastupitelům za podporu a veřejnosti za pochopení situace. 

Vše vrcholí v průběhu včerejšího dne, v němž se povedlo připravit nový server, nainstalovat vše potřebné, zprovoznit zálohy, připojit registry a vstoupit zpět do online světa a to vše bez ztráty dat, což ani v době neustálých záloh není úplně běžné! Velké díky patří panu Jenčíkovi a panu Vorlíčkovi, kteří mi byli po celou dobu velkou podporou a pomocí a pomohli mi si během celého incidentu uchovat duševní zdraví. 

Se zprovozněním nové výpočetní techniky přichází koncem roku i další dobré zprávy. Podařilo se zkompletovat nový územní plán pro veřejné projednání, které by mělo proběhnout 10. 2. 2020, získali jsme dotaci ve výši 50 % na obnovu, modernizaci a doplnění veřejného osvětlení v lokalitách Háje, Kamenice a Kaliště (výše dotace je 1 689 991 Kč) a po téměř dvou letech bylo zahájeno vodoprávní řízení na vaky ;-). Jsou to právě tyto okamžiky, kdy si uvědomuji, jak důležité je věřit v dobrý konec, nevzdat tvrdou práci a vše pak dobře dopadne. 

Za mě to byl nejnáročnější předvánoční týden. Zároveň byl ale skvělý a děkuji za něj. Děkuji všem zaměstnancům obecního úřadu nejen za toto náročné období, ale za celý rok 2019.

Přeji Vám nádherné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v roce 2020.

Anna Chvojková

PF2020

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz