Zápis ze schůze SDK dne 15.03.2010

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. návrh na definování charakteru spojnice silnice Rudenské se silnicí Chrášťany - Hostivice 2. profily ulice dle ad.1 - návrh dle EMBALADOR ( dále pouze EMBA ) 3. doporučení SDK pro jednání zastupitelstva dne 17.03.2010
ad1. SDK doporučuje zastupitelstvu obce definovat komunikaci dle ad 1. jako spojovací ulici typu místní komunikace. Po diskuzi SDK navrhuje omezení tonáže této komunikace na 3,5 t. Typ "obchvatová" silnici dle dřívějšího generelu SDK nedoporučuje ( finanční otázka, dnešní zatížení kamiony dle zátěžové studie nízké a j. ).
ad2.
2.1. Zástupce společnosti EMBA předložil SDK návrh příčného profilu spojovací ulice na jejich území. SDK odsouhlasila a doporučuje k dalšímu projednávání.(odstavný pruh bude členěný, přerušovaný výsadbou stromů) 2.2. SDK požaduje na příští jednání od EMBA dodat příčný profil spojovací ulice mimo vlastní území a území p. Klofy. Ve směru od Rudenské požaduje na levé straně ulice chodník. Dále požaduje dodat podélný profil výškového napojení vlastního území směrem východním ( výškový rozdíl ). EMBA předloží na příštím jednání SDK návrh řešení přechodu této komunikace pro pěší ( návaznost na panelovou komunikaci ).
2.3. SDK požaduje řešit celou spojovací ulici mírnými zatáčkami a pod. tak, aby zpomalovaly jízdní rychlost.
2.4. Zástupce EMBA potvrdil dřívější příslib, že na vlastní náklady zajistí kompletní projektovou dokumentaci spojovací ulice ( včetně části p. Klofy ) pro územní řízení a následně stavební řízení.
2.5. Zástupce EMBA potvrdil dřívější příslib aktivní spoluúčasti a pomoc při řešení záležitosti " křižovatka Chrášťany "
ad3. SDK doporučuje zastupitelstvu obce projednat na veřejném zasedání dne 17.03.2010 a odsouhlasit následující:
3.1. Zastupitelstovo obce souhlasí s kvalifikací komunikace spojující Rudenskou se silnicí Chrášťany - Hostivice jako spojovací ulice typu místní komunikace, v této fázi s omezením tonáže do 3,5t. V případě, že z provozních zkušeností v budoucnu vyplyne potřeba, může rozhodnutím zastupitelstva obce být tonáž zvednuta na 6t.
3.2. Zastupitelstovo požaduje, aby projektová dokumentace spojovací ulice byla vypracována jako pouze jeden projekt ( vč. území p. Klofy ) a takto předložena pro územní řízení.
3.3. Zastupitelstvo obce souhlasí s postupem SDK, zejména v bodech 2.3, 2.4.
a 2.5. tohoto zápisu.
Zapsal: Ing. Vilém Stejskal

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz