Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starostky o činnosti obecního úřadu;

B. schvaluje

a) Strategický plán rozvoje obce Chýně;

b) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2009 na veřejnou zeleň.

 

V Chýni dne 13.11.2008

Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka obce

místostarosta obce x)

Vyvěšeno dne 13.11.2008

Sejmuto dne 28.11.2008

x) absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz