Usnesení č. 41/2015 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23.2.2015

 

Zastupitelstvo obce

 

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

  

B.   schvaluje dokumenty „Zadání soutěže“ a „Soutěžní podmínky“ k vyhlášení architektonické soutěže o návrh Nová škola Chýně; tyto dokumenty tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto usnesení.

 

 

Přílohy:

č. 1 – Zadání soutěže

č. 2 – Soutěžní podmínky

 

 

 

V Chýni dne 24.2.2015

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka                                                              Ing. Petra Vacková, místostarostka

 

                 

Vyvěšeno dne  12.3.2014

Sejmuto dne 28.3.2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz