• Usnesení a zápisy (položek v kategorii - 0)
  • Kontakty (položek v kategorii - 1)
  • Rada obce Chýně (položek v kategorii - 0)
  • Výbory (položek v kategorii - 2)

    období listopad 2018 - 2022

    Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno v případě Chýně pro roky 2018-2022 z 15 členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. 

    Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou ze zákona nejméně tříčlenné, v Chýni je finanční výbor 5 člený a kontrolní výbor 3 člený. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz