Výsledky voleb

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Chýně

na období 2006 – 2010

 

Volební strana                Jméno a příjmení zvoleného člena zastupitelstva                       Počet hlasů

ODS a nezávislí                    Jiří Klem                                                                           188

                                           Petr Čáp                                                                          120

                                           Stanislav Barek                                                                113

 

Sdružení nezávislých            Věra Kovářová                                                                 139

kandidátů – Arbor                Ondřej Jelínek                                                                 135

     

Nezávislí – Chýně                 František Fingerhut                                                           191

                                            Miroslav Rajtora                                                                184

                                            Josef Mach                                                                        177

 

KSČM                                  Jitka Bělková                                                                      93

 

 

Počet volebních okrsků                                              1

Počet volebních obvodů                                             1

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech

ze seznamu voličů a jeho dodatků                                636

celkový počet voličů, kterým byly vydány

úřední obálky                                                              459

Celkový počet odevzdaných úředních obálek              459

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz