Nařízení obce č. 1/2009, kterým se ruší nařízení obce Chýně č. 1/2006 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

 Nařízení Obce Chýně č. 1/2009,kterým se ruší nařízení obce Chýně č. 1/2006 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 

Zastupitelstvo obce Chýně se usneslo na svém zasedání dne 3.6.2009, usnesením č. 32, v souladu s ustanovením § 11, § 102, odst. 2, písm. d) a dále § 102, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na vydání zákona č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení.    

1.      Nařízení obce Chýně č. 1/2006 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací se ruší. 

2.      Toto nařízení bude vyhlášeno jeho vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Chýně po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení.  

3.      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.        

Ing. Věra Kovářová, starostka                                                                         

místostarosta obce[1]    

Datum vyvěšení: 15.6.2009 

Datum sejmutí:   30.6.2009[1] absence podpisu místostarosty je zapříčiněna tím, že funkce místostarosty není obsazena (žádný člen zastupitelstva obce nebyl do této funkce zvolen) 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz