Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

 Zastupitelstvo obce Chýně se na svém zasedání dne 24.6.2015 usnesením č. 45/2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 11 odst. 3, písm. b) a §12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku.  

čl. 1

Předmět vyhlášky Tato obecně závazná vyhláška stanoví výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí v obci Chýně.

čl. 2

Sazba daně ze staveb a jednotek Základní sazba daně u jednotlivých druhů zdanitelných staveb, stanovená podle §11 odst. 1 písm. b) až d) Zákona, případně zvýšená podle § 11 odst. 2. Zákona, a jednotek podle § 11 odst. 1 písm. c) a d) Zákona, se na základě §11 odst. 3 písm. b) násobí koeficientem 1,5 v celé obci Chýně.

čl. 3

Místní koeficient Na území celé obce Chýně se stanovuje pro všechny nemovité věci místní koeficient podle §12 Zákona ve výši 3.

čl. 4

Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna 2016 do 31.12.2025.

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka

Ing. Petra Vacková, místostarostka

        

Vyvěšeno   26.6.2015    

Sejmuto     12.7.2015    

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz