Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

 

Obec Chýně

Obecně závazná vyhláška obce Chýně
č. 3/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně


Zastupitelstvo obce Chýně se na svém zasedání dne 15.8.2012 usnesením č. 16/2012 usneslo vydat, v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a c), § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1

Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „OZV“) se mění příloha OZV obce Chýně č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně, ve znění OZV obce Chýně č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně.

 

  Čl. 2
                                                           
Příloha OZV nově zní:
 Výčet veřejných prostranství v obci Chýně, na nichž lze vodit psy pouze na vodítku a na nichž je zakázán volný pohyb psů a pohyb drůbeže a jiného podobného hospodářského zvířectva:


      a) Ulice:
         1. Máje, Boční, Borová, Březová, Buková, Dlouhá, Družstevní, Hájecká, Hlavní, Hostivická, Javorová, Jedlová, Jižní, K Roklím, K Rybníčkům, Ke  Skále, Ke Školce, K Palpostu, Krátká, Květnová, Levandulová, Liliová, Lipová, Lomená, Modřínová, Na Jarolímce, Na Kališti, Nad Baštou, Obecní, Oblouková, Okrajová, Okružní, Potoční, Pod Průhonem, Příčná, Rudenská, Růžová, Rybniční, Severní, Slepá, Sluneční, Slunečnicová, Smrková, Souběžná, Spojová, Sportovní, Strmá, Střední, Šeříková, Tichá, Točivá, Topolová, U Dráhy, U Váhy, U Višňovky, Úhonická, V Pískách, Vřesová, Východní, Za Školou, Za Tratí, Zahradní, Západní, Zvonková.
 

 b)  Náves:
      Veřejné prostranství ohraničené  ulicemi Rudenská, Květnová a Hlavní.

 c)  Sportovní hřiště:
      Veřejné prostranství přilehlé k ulici  Okružní využívané na sportovní účely.

 d)  Dětská hřiště:
      i) Veřejné prostranství přilehlé k ulici Okružní využívané jako hrací plocha pro děti
      ii) Veřejné prostranství na Kališti využívané jako hrací plocha pro děti
      iii) Veřejné prostranství Na Vyhlídce využívané jako hrací plocha pro děti.

e)  Přírodní areál Višňovka: 
     Veřejné prostranství mezi hřbitovem, ulicemi Rudenská, Ke Skále a Sportovní využívané jako park a hrací plocha pro děti.

 f) Veřejné prostranství – zatravněná plocha přiléhající k budově Obecního úřadu Chýně sloužící k odpočinku. 


Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

Josef Novotný, vykonávající pravomoc starosty

 

Josef Novotný, místostarosta obce

 

 


                 

 

 

 

Vyvěšeno dne 20.8.2012
 
Sejmuto dne 5.9.2012

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

      
        

     

 

 

 

 

 

 

    

      
        

     

 

 

 

 

 

 

    

      
        

     

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz