Obecně závazná vyhláška obce Chýněč. 1/2008,kterou se mění OZV č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně.

Obecně závazná vyhláška obce Chýněč. 1/2008,kterou se mění OZV č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně.

Zastupitelstvo obce Chýně se na svém zasedání dne 10.6.2008 usnesením č. 21 usneslo vydat, v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a c), § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1

Touto obecně závaznou vyhláškou se mění článek 2 a příloha OZV obce Chýně č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně.

Čl. 2

1. V článku 2 se zrušuje odstavec 3.

2. Příloha OZV nově zní: Výčet veřejných prostranství v obci Chýně, na nichž lze vodit psy pouze na vodítku a na nichž je zakázán volný pohyb psů a pohyb drůbeže a jiného podobného hospodářského zvířectva:

a) Ulice:1. Máje, Boční, Borová, Březová, Buková, Dlouhá, Družstevní, Hájecká, Hlavní, Javorová, Jedlová, Jižní, K Roklím, Ke Skále, Ke Školce, K Palpostu, Krátká, Květnová, Levandulová, Liliová, Lipová, Lomená, Modřínová, Na Jarolímce, Nad Baštou, Obecní, Oblouková, Okrajová, Okružní, Potoční, Příčná, Rudenská, Růžová, Rybniční, Severní, Slepá, Sluneční, Slunečnicová, Smrková, Souběžná, Spojová, Sportovní, Strmá, Střední, Šeříková, Tichá, Točivá, Topolová, U Dráhy, U Váhy, U Višňovky, Úhonická, V Pískách, Východní, Za Školou, Zahradní, Západní, Zvonková.

b) Náves: Veřejné prostranství ohraničené ulicemi Rudenská, Květnová a Hlavní.

c) Sportovní hřiště: Veřejné prostranství mezi ulicemi Okružní a Hlavní využívané na sportovní účely.

d) Dětské hřiště: Veřejné prostranství mezi ulicemi Okružní a Hlavní využívané jako hrací plocha pro děti.

Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jiří Klem, starosta

Ing. Věra Kovářová, starostka                                                     

Vyvěšeno dne: 13.6.2008

Sejmuto dne: 28.6.2008

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz