Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 5/2020, o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v obci Chýně
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 4/2020, o regulaci provozování hazardních her
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Provozní řád veřejného pohřebiště Chýně
Řád veřejného pohřebiště obce Chýně
Nařízení obce Chýně č. 6/2020, kterým se ruší nařízení obce Chýně č.5/2020, kterým se stanovují mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem
Nařízení obce Chýně č. 5/2020, kterým se stanovují mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem
Nařízení obce Chýně č.4/2020, kterým se mění Nařízení obce Chýně č. 3/2020, kterým se stanovují mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem
Nařízení obce Chýně č. 3/2020, kterým se stanovují mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem
Nařízení obce Chýně č. 2/2020, kterým se stanovují mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem
Nařízení obce Chýně č. 1/2020, kterým se stanovují mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.1/2019 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.2/2018 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Provozní řád Višňovky - aktualizovaná verze ke dni 15. 8. 2018
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2018,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2017,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz