Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.1/2019 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.2/2018 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Provozní řád Višňovky - aktualizovaná verze ke dni 15. 8. 2018
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2018,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2017,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chýně
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Nařízení obce Chýně č. 1/2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2006 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2012, kterou se mění OZV č. 1/2007 Požární řád obce Chýně
Provozní řád Višňovky
Provozní řád hřiště
Nařízení obce č. 2/2011, kterým se ruší narízení obce Chýně č. 2/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
Nařízení obce č. 1/2011 o ceně za použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
Nařízení obce č. 1/2009, kterým se ruší nařízení obce Chýně č. 1/2006 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2008, kterou se mění vyhláška č. 3/2007, o místním poplatklu za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz