Výbory a komise

Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství

Cílem komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství je systematicky a koncepčně posuzovat, plánovat a pomáhat při realizaci ozelenění Chýně, rozvoji biokoridoru, výsadbě biocentra a úpravě veřejných prostranství. Dále pak vyhodnocování rozmístění kontejnerů na odpad, systému svozu odpadů a třídění odpadů. V neposlední řadě pak je role komise v plánování a navrhování žádostí o dotace v dané oblasti.

Členové komise jsou:

Daniela Grégrová - předsedkyně - iniciátorka a členka realizačního týmu akce "Dětská alej"

Vladimír Kropáč, evropský arborista a stromolezec

Ondřej Jelínek, dlouholetý ochránce chýňské zeleně.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz