Výbory a komise

Stavebně-dopravní komise

Stavebně-dopravní komise obce Chýně (SDK) je poradní orgán starosty obce, který je i jejím zřizovatelem.

Podněty k jednání získává SDK od starosty obce, z vlastních řad i od obyvatelů obce. SDK předává návrhy řešení stavebně-dopravních problémů vznikajících během výstavby v obci, účastní se jednání s developery, je poradním orgánem během investičních akcí obce, je nápomocna při kolaudačních řízeních a přejímkách dokončených staveb od zhotovitelů, provádí místní šetření za účelem zjištění stavu komunikací, realizace výstaveb, stavu výstaveb pro obec před přejímkami atd.

Členové SDK:

Lukáš Belza – předseda

Ing. David Pelnář

Ak.arch. Petr Kovář

Klára Habancová

Michal Bílek

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz