Výbory a komise

Finanční výbor

Finanční výbor je povinně zřizován zastupitelstvem obce na základě zákona č. 128/2000 o obcích. Tento zákon říká, že finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Svá stanoviska a případné návrhy předkládá finanční výbor zastupitelstvu obce.

K běžné agendě finančního výboru patří pomoc při tvorbě rozpočtu obce a schvalování rozpočtových opatření a dále kontrola hospodaření ZŠ a MŠ. Členové finančního výboru jsou k dispozici vedení obce pro konzultace v otázkách týkajících se hospodaření obce.

Členové finančního výboru:

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus – předseda, zastupitel

Mgr. Miroslav Sága MBA - zastupitel

Mgr. Ing. Petr Štěpánek

Ing. Lukáš Kadlčík

Mgr. Roman Pospiech LL.M., zastupitel

JUDr. Pavel Švarc

Jaroslav Jakub

 

Dokumenty finančního výboru

Datum Název
10.8.2012 Analýza finanční situace obce Chýně
14.5.2015 Výroční zpráva o stavu hospodaření a majetku obce Chýně za rok 2014
10.7.2016 Výroční zpráva o stavu hospodaření a majetku obce Chýně za rok 2015

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz