Informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu zadavatele Vhodné Uveřejnění od 20.5.2016 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chyne. Starší zakázky jsou k dispozici na původním profilu zadavatele obce Chýně.

Výběrové řízení na Technický dozor investora na projekt Chýně - chodník podél ulice Hlavní - etapa I.

DODATEČNÉ DOPLĚNÍ - Položkovým rozpočtem se rozumí rozpočet za výkon TDI - dodání tabulky s celkovou celou za celou dobu provádění stavby s předpokládanou realizací v délce 93 dnů, hlavní část TDI bude splatná po řádné kolaudaci ve výši 25%.

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - prodloužena do 28. 10. 2020!!!

Na výkon funkce "Technický dozor investora pro projekt Chýně - chodník podél ulice Hlavní - etapa I."

 

Stav: ukončeno


Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Technický dozor investora pro projekt Chýně - chodník podél ulice Hlavní - etapa I.


Přílohy:

Výzva k podání nabídek

Zadávácí dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Technické zpráva chodník, Technická zpráva dešťová kanalizace - kompletní rozsah projektové dokumentace je k nahlédnutí na OÚ

 

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz