Informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu zadavatele Vhodné Uveřejnění od 20.5.2016 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chyne. Starší zakázky jsou k dispozici na původním profilu zadavatele obce Chýně.

Poptávkové řízení - technický dozor investora k výstavbě mateřské školy

Stav: ukončeno

Předmět zakázky malého rozsahu:

Obec Chýně bude rozšiřovat stávající mateřskou školu o novou dvoupodlažní budovu s kapacitou tříd 2x28 děti včetně napojení objektu na inženýrské sítě, řešení přístupových zpevněných plocha a terénních úprav a odvodnění dešťových vod.

a) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení technického dozoru investora při výstavbě nové budovy mateřské školy.

b) Rozsah výkonu technického dozoru investora, zahrnující zejména, nikoliv však výlučně tyto činnosti:

V rámci přípravy výstavby:

  • kontrola veškerých podkladů předaných zhotovitelem stavby;
  • kontrola projektové dokumentace stavby,
  • seznámení se se stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;

Celé znění výzvy ZDE.

Rozhodnutí o výběru

V pondělí 22.6.2015 zasedala výběrová komise k hodnocení nabídek na "Rozšíření mateřské školy Chýně - novostavba 2 tříd".

23.6.2015

Věc: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

V souvislosti s vyhodnocením veřejné zakázky „Rozšíření mateřské školy Chýně – novostavba 2 tříd“ se zadavatel rozhodl předmětnou zakázku přidělit v souladu se stanoviskem hodnotící komise uchazeči Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., se sídlem Chanovice 102, 341 01 Horažďovice, IČ 62496867, DIČ CZ 62496867. Tento uchazeč nabídl tyto parametry nabídky, které byly předmětem hodnocení: i) nabídková cena: 8.810.266 Kč bez DPH, ii) doba realizace zakázky v týdnech: 14,57 týdnů.

Hodnotící komise v rámci své činnosti komise posuzovala nabídky těchto společností:

1) DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ 48036315, DIČ CZ 48036315
2) Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., se sídlem Chanovice 102, 341 01 Horažďovice, IČ 62496867, DIČ CZ 62496867

Zadavatel z důvodů nesplnění požadavků nevyloučil žádné nabídky.

Na základě provedeného hodnocení bylo stanoveno toto pořadí nabídek:

1) Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., se sídlem Chanovice 102, 341 01 Horažďovice, IČ 62496867, DIČ CZ 62496867
2) DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, IČ 48036315, DIČ CZ 48036315

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz