Informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu zadavatele Vhodné Uveřejnění od 20.5.2016 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chyne. Starší zakázky jsou k dispozici na původním profilu zadavatele obce Chýně.

Poptávkové řízení na právní služby - smlouvu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK


„VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO NA GENERÁLNÍ DODÁVKU STAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY“


Stav: ukončeno

Aktualizováno: 22. 3. 2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Kvypracování návrhu smlouvy o dílo na generální dodávku stavby základní školy příp. další právní služby související s uzavřením a plněním smlouvy o dílo (vyhotovení dodatků ke smlouvě o dílo, vymáhání smluvních pokut po zhotoviteli apod.) budou řešeny samostatně na základě dohody.

Přílohy:

Popis výzvy

smlouva

 

Poptávkové řízení administrátor výběrového řízení

Veřejná zakázka - "administrátor výběrového řízení na zhotovitel stavby"

Stav: ukončeno

Aktualizováno: 1.3.2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Komplexní zajištění, příprava podkladů a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby základní devítileté školy v obci Chýně dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“); jedná se zejména o výstavbu základní devítileté školy pro cca 550 žáků.

 

Výběrovou komisí byla jako nejvýhodnější doporučena Mgr. Ivana Šilhanová, Vyšovatka 11, 383 01 Prachatice, IČO 76490629 za cenu 18.000.

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Protokol z otevírání obálek

Záverečná zpráva hodnotící komise

Smlouva

 

Veřejná zakázka - "POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHÝNĚ"

Veřejná zakázka - "POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHÝNĚ"

Stav: ukončeno / zrušeno

Aktualizováno: 20.3.2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Předmětem zadání je výběr pořizovatele nového územního plánu obce Chýně, který bude ve spolupráci s vedením obce Chýně plnit veškeré činnosti spjaté s vypracováním, pořizováním a vydáním územního plánu, podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), zejména:

  • vyhodnocení požadavků na nový územní plán,
  • aktualizace vstupních podkladů - tzv. územně analytických podkladů a jejich zpracování v návrhu zadání územního plánu,
  • zpracování konceptu územního plánu (pokud jeho zpracování bude vyplývat z požadavku dotčeného orgánu),
  • přípravu návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu,
  • spolupráce při zpracování návrhu územního plánu včetně jeho odůvodnění se zhotovitelem územního plánu,
  • doručování dokumentace všem dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím,
  • výklad územně plánovací dokumentace,
  • organizace veřejných projednání apod.


Přílohy:

Text výzvy veřejné zakázky

Poptávkové řízení - projektant

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÉ PRODEJNY

Aktualizováno: 2.12.2016

Stav: ukončeno

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Projektová dokumentace pro vnitřní rekonstrukci objektu s cílem vybudování dvou tříd základní školy a kompletní vnější rekonstrukce objektu.

Stávající projektová dokumentace z roku 1980 k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny obce.

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz