Výběrové řízení na Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce veřejného osvětlení v centrální části obce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce veřejného osvětlení v centrální části obce

Stav: vyhlášeno

Termín podání nabídek: 28. 4.  2021  12:00 hod

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

Zpracování PD k projektu výměny svítidel ve staré části obce. Zakázka musí být zpracována plně v souladu s podmínkami programu EFEKT v aktuálním znění. 

Dokumenty:

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost

Příloha č. 3: Podrobný popis

Příloha č. 4: Pasport veřejného osvětlení, Pasport mapa

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

Oznámení o výběru dodavatele

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz