Výběrové řízení - Výstavba parkovacích stání v ulici U Dráhy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

na stavební práce - Výstavba parkovacích stání v ulici U Dráhy

 

Stav: ukončeno

Termín podání nabídek: 7. 1.  2021  10:00 hod

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

Výstavba tři nových parkovacích stání, přilehlé vozovky a chodníku ve směrovém oblouku ulice U Dráhy. 

 

Dokumenty:

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace 1, situace 2, situace 3, technická zpráva, situace dopravního řešenípříčné řezy)

                    Položkový rozpočet (výkaz výměr)

 

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz