Výběrové řízení na vybudování schodiště ve Višňovce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

na stavební práce - Vybudování schodiště ve Višňovce

 

Stav: vyhlášeno

Termín podání nabídek: 4. 12. 2020  10:00 hod

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

Výstavba nového schodiště (mezi pozemky parc. č. 166/189 a 171/1 v k.ú. Chýně) a navazujícího mlatového chodníku, který se napojuje na stávající mlatovou cestu.

 

Dokumenty:

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost

Příloha č. 3: PD - Technická zpráva, Situační nákres, Položkový rozpočet (výkaz výměr)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz