Výběrové řízení na Oplocení pozemku Mateřské školy Chýně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

na stavební práce - Oplocení pozemku Mateřské školy Chýně

 

Stav: ukončeno

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

Oplocení pozemku Mateřské školy Chýně (parc. č. 156/722, 156/720, 156/719 a 1598/2 v k.ú. Chýně) v délce 205 m včetně 1 vjezdové brány, 1 vjezdové brány s brankou a 1 branky v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

 

Dokumenty: 

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Technická specifikace

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Příloha č. 3 - Situační plánek

 

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz