Výběrové řízení na Technický dozor investora na projekt Chýně - chodník podél ulice Hlavní - etapa I.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - prodloužena do 28. 10. 2020!!!

Na výkon funkce "Technický dozor investora pro projekt Chýně - chodník podél ulice Hlavní - etapa I."

 

Stav: vyhlášeno


Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Technický dozor investora pro projekt Chýně - chodník podél ulice Hlavní - etapa I.


Přílohy:

Výzva k podání nabídek

Zadávácí dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Technické zpráva chodník, Technická zpráva dešťová kanalizace - kompletní rozsah projektové dokumentace je k nahlédnutí na OÚ

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz