Výběrové řízení na výkon funkce Technický dozor investora pro projekty Pořízení decentrální vzduchotechniky do OÚ v obci Chýně a Zateplení a pořízení FVE do OÚ v obci Chýně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

„Na výkon funkce "Technický dozor investora pro projekty Pořízení decentrální vzduchotechniky do OÚ v obci Chýně a Zateplení a pořízení FVE do OÚ v obci Chýně"“

Stav: vyhlášeno

Aktualizováno: 14. 1. 2020 - prodloužení termínu pro podání nabídek do pondělí 20.1.2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Technický dozor investora pro projekty Pořízení decentrální vzduchotechniky do OÚ v obci Chýně a Zateplení a pořízení FVE do OÚ v obci Chýně

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 2 – Prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů (vzor)

Příloha č. 3 – Technická zpráva - kompletní rozsah projektové dokumentace je  k nahlédnutí na OÚ Chýně

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz