Realizace dodávky a služeb WIFI4Y

Stav: probíhá plnění smlouvy

Aktualizováno: 28. 9. 2019

Výzva k podání nabídky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace přístupových bodů pro realizaci wifi sítě po obci na celkem 8 vnějších a 3 vnitřní stanoviště v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací, přílohou Technická specifikace.

Obec si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Lhůta pro podání nabídek: 28. 8. 2019 do 14:00.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost
Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace - Technická zpráva a Položkový rozpočet
Příloha č. 4 - Smlouva o dílo

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz