Poptávkové řízení - technický dozor investora k výstavbě mateřské školy

Stav: ukončeno

Předmět zakázky malého rozsahu:

Obec Chýně bude rozšiřovat stávající mateřskou školu o novou dvoupodlažní budovu s kapacitou tříd 2x28 děti včetně napojení objektu na inženýrské sítě, řešení přístupových zpevněných plocha a terénních úprav a odvodnění dešťových vod.

a) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení technického dozoru investora při výstavbě nové budovy mateřské školy.

b) Rozsah výkonu technického dozoru investora, zahrnující zejména, nikoliv však výlučně tyto činnosti:

V rámci přípravy výstavby:

  • kontrola veškerých podkladů předaných zhotovitelem stavby;
  • kontrola projektové dokumentace stavby,
  • seznámení se se stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;

Celé znění výzvy ZDE.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz