Informace o veřejných zakázkách jsou k dispozici na profilu zadavatele Vhodné Uveřejnění od 20.5.2016 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chyne. Starší zakázky jsou k dispozici na původním profilu zadavatele obce Chýně.

Výběrové řízení - Stavební úpravy ordinací

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

Stavební úpravy ordinací

Stav: vyhlášeno

Termín podání nabídek: 26. 5.  2021  10:00 hod

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

Stavební úpravy ordinací v bytovém domě v ulici Uherova v obci Chýně. 

Dokumenty:

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost

Příloha č. 3: Projektová dokumentace - ordinace 1, ordinace 2, technická zpráva

 

Výběrové řízení na Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce veřejného osvětlení v centrální části obce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce veřejného osvětlení v centrální části obce

Stav: vyhlášeno

Termín podání nabídek: 28. 4.  2021  12:00 hod

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

Zpracování PD k projektu výměny svítidel ve staré části obce. Zakázka musí být zpracována plně v souladu s podmínkami programu EFEKT v aktuálním znění. 

Dokumenty:

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost

Příloha č. 3: Podrobný popis

Příloha č. 4: Pasport veřejného osvětlení, Pasport mapa

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

Oznámení o výběru dodavatele

Výběrové řízení - Výstavba parkovacích stání v ulici U Dráhy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

na stavební práce - Výstavba parkovacích stání v ulici U Dráhy

 

Stav: ukončeno

Termín podání nabídek: 7. 1.  2021  10:00 hod

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

Výstavba tři nových parkovacích stání, přilehlé vozovky a chodníku ve směrovém oblouku ulice U Dráhy. 

 

Dokumenty:

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace 1, situace 2, situace 3, technická zpráva, situace dopravního řešenípříčné řezy)

                    Položkový rozpočet (výkaz výměr)

 

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

Výběrové řízení na vybudování schodiště ve Višňovce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

na stavební práce - Vybudování schodiště ve Višňovce

aktualizováno o PD 27.11.2020

 

Stav: ukončeno

Termín podání nabídek: 4. 12. 2020  10:00 hod

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

Výstavba nového schodiště (mezi pozemky parc. č. 166/189 a 171/1 v k.ú. Chýně) a navazujícího mlatového chodníku, který se napojuje na stávající mlatovou cestu.

 

Dokumenty:

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost

Příloha č. 3: PD - Technická zpráva, Situační nákres, Položkový rozpočet (výkaz výměr)

Projektová dokumentace

 

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

Výběrové řízení na Oplocení pozemku Mateřské školy Chýně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

na stavební práce - Oplocení pozemku Mateřské školy Chýně

 

Stav: ukončeno

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

Oplocení pozemku Mateřské školy Chýně (parc. č. 156/722, 156/720, 156/719 a 1598/2 v k.ú. Chýně) v délce 205 m včetně 1 vjezdové brány, 1 vjezdové brány s brankou a 1 branky v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

 

Dokumenty: 

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Technická specifikace

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Příloha č. 3 - Situační plánek

 

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz