Činnost komise pro občanské záležitosti

Činnost komise pro občanské záležitosti

V obci Chýně vyvíjí aktivní činnost starostou obce zřízená komise pro občanské záležitosti. K aktivitám této komise patří mimo jiné péče o starší občany v obci (blahopřání a balíčky při významných životních jubilejích) a na druhé straně péče o nejmladší občany obce (vítání občánků). Vedení obce i členky komise mají zájem, aby komise pokračovala ve svých aktivitách. Pro svou práci však členky komise potřebují znát některá osobní data občanů – konkrétně data narození občanů a jejich dětí. Tyto údaje jsou však spolu s dalšími osobními údaji chráněny zákonem č. 101/2000 Sb. a obecní úřad je nesmí bez souhlasu konkrétního občana dále zpracovávat a předávat komisi.

Obecní úřad proto připravil tiskopis „souhlas se zpracováním osobních údajů“, který je k dispozici na Obecním úřadu Chýně, v základní a mateřské škole v obci Chýně nebo na těchto stránkách v kategorii "formuláře". Ti z vás, kterým se aktivity komise pro občanské záležitosti  líbí a chtějí je nadále podporovat, si mohou tyto tiskopisy na uvedených místech vyzvednout, vyplnit je a podepsané odevzdat na Obecní úřad Chýně, příp. vhodit do schránky OÚ v podloubí budovy OÚ. Udělení souhlasu občana k předávání jeho data narození Obecním úřadem Chýně komisi pro občanské záležitosti  za účelem výše uvedených aktivit komise se týká především občanů nad 65 let věku a rodičů malých miminek.

 

Obecní úřad Chýně a komise pro občanské záležitosti vám děkují za spolupráci.

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz