Smlouvy

Smlouvy za rok 2021

1)Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí - město Hostivice (ze dne 4. 1. 2021)

2)Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP - EKOLAMP s.r.o.(ze dne 4. 1. 2021)

3)Smlouva o dílo - "Parkovací stání v ulici U Dráhy" - LUKAVA TRADING CORPOTARION S.R.O. (ze dne 25. 1. 2021)

4)Smlouva o dílo - "Schody ve Višňovce"- LUKAVA TRADING S.R.O.(ze dne 25 .1. 2021)

5)Smlouva o tvorbě a vydávání chýňského zpravodaje - Venuše Doležalová Baxová (zde dne 1.1.2021)

6)Objednávka mobilního rozhlasu - Neogenia s.r.o. (ze dne 29.1.2021)

7)Kupní smlouva - nákup traktoru Zetor 5211 - Pošustová Jiřina (ze dne 17.2.2021)

8)Smlouva o dodávce vody - odběrné místo Rudenská 292 - 1.Vodohospodářská společnost, s.r.o. (ze dne 1.3.2021)

9)Kupní a směnná smlouva k nemovitoé věci, zřízení služebnosti stežky a cesty - Josef Mach (ze dne 3.3.2021)

10)Smlouva o zřízení zákazu zatížení a zcizení - OAKLAND Trade a.s. (ze dne 4.3.2021)

11)Smlouva o zabezpečení projektové dokumentace, výběrové řízení a příprava žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce budovy ZŠ Chýně" - ARTENDR s.r.o. (ze dne 4.3.2021)

12)Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) - Bemett a.s. (zde dne 5.3.2021)

13)Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vodovodní přivaděč Zličín-Rudná-Chýně - Technické služby Rudná a.s. (ze dne 18.3.2021)

14)Smlouva o dílo "Rozšíření ČOV Chýně" - VHZ-DIS, spol. s r.o. (ze dne 22.3.2021) - 1.část

14)Smlouva o dílo "Rozšíření ČOV Chýně" - VHZ-DIS, spol. s r.o. (ze dne 22.3.2021) - 2.část

14)Smlouva o dílo "Rozšíření ČOV Chýně" - VHZ-DIS, spol. s r.o. (ze dne 22.3.2021) - 3.část

15) Smlouva o dílo "Oplocení pozemku v ulici Ecksteinova" - Ing. arch. Miloslav Vajtr (ze dne 12.4.2021)

16) Servisní smlouva - ATLAS consulting spol. s.r.o. (ze dne 12.4.2021)

17) Dodatek ke smlouvě ze dne 19.10.2015 - 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. (ze dne 24.3.2021)

18) Dodatek ke smlouvě ze dne 31.8.2014 - Bemett investiční, a.s. (ze dne 22.3.2021)

19) Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - SFDI (ze dne 19.4.2021)

20) Smlouva o dílo - Živá voda, z. s. (ze dne 29.4.2021)

21) Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - MND (ze dne 28.1.2021)

22) Smlouva o dílo - Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú. (ze dne 21.4.2021)

23) Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice - Středočeský kraj (ze dne 23.4.2021)

24) Smlouva pro umístění Z-BOXU - Zásilkovna s.r.o. (17.5.2021)

25) Smlouva o převodu jednotky - Bemett, a.s. (ze dne 5.5.2021)

26) Dodatek ke smlouvě ze dne 8. 10. 2015 - VHS (ze dne 14.5.2021)

27) Smlouva o výpůjčce - ZŠ a MŠ Chýně (ze dne 26.5.2021)

28) Příkazní smlouva č. 2805202101 - TNT Consulting, s.r.o. (ze dne 1.6.2021)

29) Dodatek ke smlouvě ze dne 21.12.2011 - EMBALADOR s.r.o. (ze dne 4.6.2021)

30) Smlouva rámcová o poskytování služeb - RH IT Solution, s.r.o. (ze dne 14.6.2021)

31) Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice - Středočeský kraj (ze dne 9.6.2021)

32) Smlouva o dílo a servisní smlouva - Monster Media, s.r.o. (ze dne 23.6.2021)

33) Smlouva o vytvoření a provedení uměleckého výkonu - Umělecká agentura RichART (ze dne 24.6.2021)

34) Smlouva o nájmu pozemku - Spolek KomZa Chýně (ze dne 25.6.2021)

35) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací-Development Chýně, s.r.o. a Šandera s.r.o. (ze dne 28.6.2021)

36) Smlouva o budoucí nájemní smlouvě - BH Dentist s.r.o. (ze dne 28.6.2021)

37) Smlouva o dílo - BETONPFLASTER s.r.o. (ze dne 12.7.2021)

38) Smlouva o dílo - Žívá voda, z.s. (ze dne 25. 4. 2021)

39) Smlouva o dílo - Lighting Projects Consulting s.r.o. (ze dne 14. 6. 2021)

40) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ze dne 23. 6. 2021)

41) Smlouva o dílo - Stavounion Praha s.r.o. (ze dne 27. 7. 2021)

42) Kupní smlouva - OAKLAND TRADE a.s. (ze dne 10. 8. 2021)

43) Dodatek ke smlouvě ze dne 31. 8. 2014 - BEMETT investiční, a.s. a BEMETT, a.s. (ze dne 13. 8. 2021)

44) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - Elvitech s.r.o. (ze dne 20. 8. 2021)

45) Smlouva o budoucí nájemní smlouvě - Ortopedie Jonáš, s.r.o. (ze dne 20. 8. 2021)

46) Smlouva o dílo - TopGis, s.r.o. (ze dne 14. 9. 2021)

47) Zápočet vzájemných závazků Obce Chýně a společnosti BEMETT, a.s. (ze dne 13. 8. 2021) 

48) Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 220/37 (ze dne 1. 9. 2021)

49) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě (ze dne 1. 9. 2021)

 

 

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz