Smlouvy

Smlouvy za rok 2020

1) Rámcová smlouva o dodávce služeb - POHODA Transport s.r.o. (ze dne 7.1.2020)

2) Smlouva o výpůjčce - KLOKTEX global s.r.o.(ze dne 9.1.2020)

3) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- Pavel Švarc  (ze dne 27. 1. 2020)

4) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Lucie Jonáková(ze dne 27. 1. 2020)

5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- Arbor spolek (ze dne 27. 1. 2020)

6) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -Senioři Chýně (ze dne 29. 1. 2020)

7) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -Vinohradské šlapky, z.s. (ze dne 29. 1. 2020)

8) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  - Unie amatérských cyklistů(ze dne 29. 1. 2020)

9) Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného  k dodávce el.energie (ze dne 29. 1. 2020)

10) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (3. 2. 2020)

11) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Klub rodičů a přátel školy(5. 2. 2020)

12) Smlouva o poskytnutí služeb sběrného dvoru - T.O.P Umwelt, spol. s r. o. (6. 2. 2020)

13) Smlouva o dílo HUBER CS spol. s r.o. - zařízení pro ČOV (6. 2. 2020)

14) Licenční smlouva o veřejném provozování - OSA (12. 2. 2020)

15) Smlouvu o dílo Bevestav, s.r.o. - demolice budovy Chýně č.p. 35 (12. 2. 2020)

16) Smlouva o dílo Onyx wood spol. s r.o. - Parkourové hřiště (14. 2. 2020)

17) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Stanislav Barek (14. 2. 2020)

18) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Staročeské Máje (14. 2. 2020)

19)Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Mgr. Zuzana Hlavsová (17. 2. 2020)

20) Přijetí nabídky na dodávku elektřiny - ČEZ ESCO, a.s. (17. 2. 2020)

21) Smlouva o úpravě vzájmených práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody - Technické služby Rudná a.s. (27.2.2020)

22) Smlouva o zprostředkování uměleckého vystoupení - Gardes umělecká agentura(18. 2. 2020)

23)Smlouva o obstarání služeb - Sazka a.s. (21.2. 2020)

24) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - ČEZ ESCO a.s. (25. 2. 2020)

25) Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora - pořízení decentrální vzduchotechniky do OÚ Chýně - TENDRA spol. s r.o. (26. 2. 2020)

26) Smlouva o zprostředkování uměleckého vystoupení (techn.zajištění) - Gardes umělecká agentura ( 18.2.2020)

27) Smlouva o zajištění veřejné umělecké produkce - koncert Unique kvartet - Štěpánka Kubíčková (11. 2. 2020)

28) Servisní smlouva -RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o. (27. 2. 2020

29) Dodatek č. 1 k licenční smlouvě VP_2019_160989 ze dne 4. 12. 2019 - OSA (23. 3. 2020)

30) Smlouva o dílo - odborné ošetření stromů - Pavel Šefr (1. 4. 2020)

31) Smlouva o zpracování osobních údajů - TopGis, s.r.o. (3. 4. 2020)

32) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - ČEZ (7. 4. 2020)

33) Návrh dodatku ke smlouvě - ČEZ (7. 4. 2020)

34) Smlouva o dílo - zpracování řádu veřejného pohřebiště - Ivo Chytil - EIV (24. 4. 2020)

35) Smlouva o dílo -  úprava učeben - Valstav - 7 s.r.o. (28. 4. 2020)

36) Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - E- on (4. 5. 2020)

37) Směnná smlouva - směna pozemku - Ing. Valčíková Veronika (6. 5. 2020)

38) Darovací smlouva - finanční hotovost - Český svaz včelařů z.s. (6. 5. 2020)

39) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 - Chýňská OPS (11. 5. 2020)

40) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 - Myslivecký spolek Hostivice - Chýně (13. 5. 2020)

41) Směnná smlouva - směna pozemku parc. č. 165/23 - Tůmová Veronika (28. 6. 2019)

42) Kupní smlouva - nákup pozemku parc. č. 156/759 -  OAKLAND TRADE a.s. (6. 5. 2020)

43) Smlouva o dílo - Pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE na OÚ Chýně - AirPlus, spol. s r.o. (14. 5. 2020)

44) Kupní smlouva k nemovité věci - převod pozemku - 769/2 - Roman Rajtora (19. 5. 2020)

45) Smlouva o dílo - zateplení a úpravy objektu OÚ Chýně - MOZIS s.r.o. (20. 5. 2020)

46) Kupní smlouva k nemovité věci  - převod pozemku 770/2 - Josef Mach (20.5. 2020)

47) Kupní smlouva k nemovité věci - převod pozemku 772/2 - Petr Procházka (20. 5. 2020)

48) Směnná smlouva - převod pozemku parc. č. 763/2 - Ing. Filípková Alena, CSc. (6. 5. 2020)

49) Smlouva o dílo č. 3/2020 - projektová dokumentace na rozšíření ČOV Chýně - Ing. Jan Šinták - I.P.R.E (26. 5. 2020)

50) Rámcová smlouva o jednoduchém vypořádání autorských práv - SMS-služby s.r.o. (5. 3. 2020)

51) Dohoda o stanovení ceny za zřízení věcných břemen - EMBALADOR s.r.o.  (29. 4. 2020)

52) Kupní smlouva - nákup kontejnerové školky - obec Dolní Břežany (1. 6. 2020)

53) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - CETIN a.s. (4. 6. 2020)

 

 

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz