Smlouvy

Smlouvy za rok 2020

1) Rámcová smlouva o dodávce služeb - POHODA Transport s.r.o. (ze dne 7.1.2020)

2) Smlouva o výpůjčce - KLOKTEX global s.r.o.(ze dne 9.1.2020)

3) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- Pavel Švarc  (ze dne 27. 1. 2020)

4) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Lucie Jonáková(ze dne 27. 1. 2020)

5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- Arbor spolek (ze dne 27. 1. 2020)

6) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -Senioři Chýně (ze dne 29. 1. 2020)

7) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -Vinohradské šlapky, z.s. (ze dne 29. 1. 2020)

8) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  - Unie amatérských cyklistů(ze dne 29. 1. 2020)

9) Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného  k dodávce el.energie (ze dne 29. 1. 2020)

10) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Nadační fond Zvonek (3. 2. 2020)

11) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Klub rodičů a přátel školy(5. 2. 2020)

12) Smlouva o poskytnutí služeb sběrného dvoru - T.O.P Umwelt, spol. s r. o. (6. 2. 2020)

13) Smlouva o dílo HUBER CS spol. s r.o. + dodatek č. 1 - zařízení pro ČOV (6. 2. 2020)

14) Licenční smlouva o veřejném provozování - OSA (12. 2. 2020)

15) Smlouvu o dílo Bevestav, s.r.o. - demolice budovy Chýně č.p. 35 (12. 2. 2020)

16) Smlouva o dílo Onyx wood spol. s r.o. - Parkourové hřiště (14. 2. 2020)

17) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Stanislav Barek (14. 2. 2020)

18) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Staročeské Máje (14. 2. 2020)

19)Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Mgr. Zuzana Hlavsová (17. 2. 2020)

20) Přijetí nabídky na dodávku elektřiny - ČEZ ESCO, a.s. (17. 2. 2020)

21) Smlouva o úpravě vzájmených práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody - Technické služby Rudná a.s. (27.2.2020)

22) Smlouva o zprostředkování uměleckého vystoupení - Gardes umělecká agentura(18. 2. 2020)

23)Smlouva o obstarání služeb - Sazka a.s. (21.2. 2020)

24) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - ČEZ ESCO a.s. (25. 2. 2020)

25) Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora - pořízení decentrální vzduchotechniky do OÚ Chýně - TENDRA spol. s r.o. (26. 2. 2020)

26) Smlouva o zprostředkování uměleckého vystoupení (techn.zajištění) - Gardes umělecká agentura ( 18.2.2020)

27) Smlouva o zajištění veřejné umělecké produkce - koncert Unique kvartet - Štěpánka Kubíčková (11. 2. 2020)

28) Servisní smlouva -RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o. (27. 2. 2020

29) Dodatek č. 1 k licenční smlouvě VP_2019_160989 ze dne 4. 12. 2019 - OSA (23. 3. 2020)

30) Smlouva o dílo - odborné ošetření stromů - Pavel Šefr (1. 4. 2020)

31) Smlouva o zpracování osobních údajů - TopGis, s.r.o. (3. 4. 2020)

32) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - ČEZ (7. 4. 2020)

32) Dodatek č. 2 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - ČEZ (ze dne 20.1.2021)

33) Návrh dodatku ke smlouvě - ČEZ (7. 4. 2020)

34) Smlouva o dílo - zpracování řádu veřejného pohřebiště - Ivo Chytil - EIV (24. 4. 2020)

35) Smlouva o dílo -  úprava učeben - Valstav - 7 s.r.o. (28. 4. 2020)

36) Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - E- on (4. 5. 2020)

37) Směnná smlouva - směna pozemku - Ing. Valčíková Veronika (6. 5. 2020)

38) Darovací smlouva - finanční hotovost - Český svaz včelařů z.s. (6. 5. 2020)

39) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 - Chýňská OPS (11. 5. 2020)

40) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 - Myslivecký spolek Hostivice - Chýně (13. 5. 2020)

41) Směnná smlouva - směna pozemku parc. č. 165/23 - Tůmová Veronika (28. 6. 2019)

42) Kupní smlouva - nákup pozemku parc. č. 156/759 -  OAKLAND TRADE a.s. (6. 5. 2020)

43) Smlouva o dílo - + dodatek č. 1 + dodatek č. 2 + dodatek č. 3 + dodatek č. 4 - Pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE na OÚ Chýně - AirPlus, spol. s r.o. (14. 5. 2020)

44) Kupní smlouva k nemovité věci - převod pozemku - 769/2 - Roman Rajtora (19. 5. 2020)

45) Smlouva o dílo - + dodatek č. 1 - zateplení a úpravy objektu OÚ Chýně - MOZIS s.r.o. (20. 5. 2020)

46) Kupní smlouva k nemovité věci  - převod pozemku 770/2 - Josef Mach (20.5. 2020)

47) Kupní smlouva k nemovité věci - převod pozemku 772/2 - Petr Procházka (20. 5. 2020)

48) Směnná smlouva - převod pozemku parc. č. 763/2 - Ing. Filípková Alena, CSc. (6. 5. 2020)

49) Smlouva o dílo č. 3/2020 - projektová dokumentace na rozšíření ČOV Chýně - Ing. Jan Šinták - I.P.R.E (26. 5. 2020)

50) Rámcová smlouva o jednoduchém vypořádání autorských práv - SMS-služby s.r.o. (5. 3. 2020)

51) Dohoda o stanovení ceny za zřízení věcných břemen - EMBALADOR s.r.o.  (29. 4. 2020)

52) Kupní smlouva - nákup kontejnerové školky - obec Dolní Břežany (1. 6. 2020)

53) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - CETIN a.s. (4. 6. 2020)

54)Závazná objednávka služeb - Grantex (9. 3. 2020) + dodatek č. 1 (15. 7. 2020)

55) Kupní smlouva k nemovité věci - p. Horáková, p. Jedličková, Kokrdovi (28. 5. 2020)

56) Darovací smlouva - O.K. Trans Praha, spol. s r.o. (18. 6. 2020)

57) Smlouva o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2021 - Anidef, z.s. (25. 6 2020)

58) Smlouva č. 1190900027 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (29.6.2020)

59) Smlouva-svoz a likvidace komunálního odpadu - Rumpold-P, s.r.o. (30.6.2020) + Oznámení o uplatnění tzv. "slevy" pro rok 2021 - Rumpold-P, s.r.o. (ze dne 1.1.2021)

60) Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností účastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - Bemett investiční, a.s. (1.7.2020)

61) Darovací smlouva - Bemett investiční, a.s. (1.7.2020)

62) Darovací smlouva - OAKLAND TRADE a.s., Bemett investiční a.s. (1.7.2020)

63) Smlouva o dílo č. 015920 - SMV projekt, s.r.o. (21.7.2020)

64) Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s. (20. 7. 2020)

65) Dohoda o narovnání - Ing. Irina Trushnikova (3. 8. 2020)

66) Smlouva o dílo - ECOLED veřejné osvětlení s.r.o. (4. 8. 2020)

67) Smlouva o přepravě a montáži kontejnerové školky - ALGECO s.r.o. (6. 8. 2020)

68) Kupní smlouva - BERGER BETON spol. s r.o. (22. 7. 2020)

69) Smlouva o dílo - VALSTAVCZ-7 s.r.o. (4. 8. 2020)

70)Smlouva o smlouvě budoucí + dod. č. 1 - Silver development s.r.o.(10. 8. 2020)

71) Dohoda o spolupráci v souvslosti s Kupní smlouvou ze dne 11. 8. 2020 - Pavel Staněk (11. 8. 2020)

72) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti Chýně č.parc.156/726, 156/722-kNN - ČEZ Distribuce, a. s. (1. 9. 2020)

73) Smlouva o dílo č. 03/2020 - Centrum Jungle s.r.o.(2. 9. 2020)

74) Nájemní smlouva č. 2020000029 - ATS-TELCOM Praha a.s.( 7. 9. 2020)

75) Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb - SMV Projekt, s.r.o. (7. 9. 2020)

76) Kupní smlouva Street Workout konstrukce - ORIGINALWORKOUT.eu - (8. 9. 2020)

77) Smlouva o dílo - AMO-STAV s.r.o.(10. 9. 2020)

78) Smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - Ing. Štěpán Vrba (7. 7. 2020)

79) Kupní smlouva k nemovité věci - parc.č. 771/1 (25. 9. 2020)

80) Smlouva kupní - LK Pumpservice s.r.o. (12. 10. 2020)

81) Smlouva o dílo - ASFALT - Jiří Pergl (12. 10. 2020)

82) Smlouva o budoucí směnné smlouvě - Hrubý Jan (6. 11.2020)

83)Smlouva pro umístění Z-BOXU - Zásilkovna s.r.o. (20. 10. 2020)

84) Smlouva o nájmu pozemku - Myslivecký spolek Hostivice-Chýně (26. 10. 2020)

85) Příkazní smlouva - Artendr s.r.o. (12. 11. 2020)

86) Smlouva o poskytování služeb - GRANTEX dotace s.r.o. ( 27. 10. 2020)

87) Kupní smlouva - Kenast s.r.o.( 27. 10. 2020)

88) Kupní smlouva - parc.č.729 (11. 8. 2020)

89) Smlouva o zpracování osobních údajů prostřednictvím aplikace ECONIT (16.11.2020)

90) JRK partnerství ( 16.11.2020)

91) Smlouva o umístění stavby Rybářství Třeboň Hld. a.s.(23. 11.2020)

92) Smlouva o budoucí směnné smlouvě - parc. č. 1815 (19. 11. 2020)

93) Smlouva o dílo-Oplocení pozemku MŠ Chýně ( 26. 11. 2020)

94) Smlouva o budoucí směnné smlouvě- par.č. 1816 (2. 12.2020)

95) Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - ČEZ Distribuce, a.s. (18.12.2020)

96) Kupní smlouva - infrastruktura Embalador (10. 12. 2020)

97) Smlouva o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod - 1.Vodohospodářská spol., s.r.o. (10. 12. 2020)

98) Kupní smlouva k nemovité věci - parc.č.770/1 (17. 12. 2020)

99) Kupní smlouva - Pražský Prazdroj, a.s.(17. 12. 2020)

100) Dohoda o postoupení práv z vad a ze záruky - Embalador s.r.o. + KDS - stavební s.r.o.(10. 12 .2020)

101)Darovací smlouva - ulice Březová (ze dne 2.12.2020)

102) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - MND (ze dne 13.2.2020)

103) Smlouva o dílo - HES stavební s.r.o. (ze dne 24.11.2020)

 

 

 

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz