Smlouvy

Smlouvy za rok 2019

 

1/ Návrh smlouvy-o poskytování služby web call - Kadlec - elektronika (9. 1. 2019)

2/ Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti par. č. 156/760-893- Čez distribuce (9. 1. 2019)

3/ Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě Hlavní 200, Chýně-Čez distribuce (18. 1. 2019)

4/Smlouva o zřízení práva stavby (6. 2. 2019)

5/ Smlouva o dílo - ZKRAT stavby s.r.o. (14. 2. 2019)

6/ Darovací smlouva - parc. č. st. 142

7/ Směnná smlouva-parc. č. 156/389 (30. 1. 2019)

8/Smlouva o zpracování demografické studie-PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D. (25. 5. 2019)

9/ Smlouva o poskytování služeb knihovnického systému Koha (13 .3. 2019)

10/ Kupní smlouva – Unioncar + Machinery s.r.o. (14. 3. 2019)

11/ Smlouva o dílo PSS Bohemia, s.r.o. (25. 3 02019) + dodatek č.2 (26. 1. 2019) + dodatek č. 3

12/ Smlouva o poskytování poradenských služeb – DBJ Advisory, s.r.o. (26. 3 2019)

13/ Darovací smlouva – parc. č. st. 147 (27. 3. 2019)

14/ Nájemní smlouva – bufet + dodatek (29. 5. 2019)

15/ Smlouva o zřízení práva stavby – par.č. st.117 (29. 3. 2019)

16/ Smlouva o uzavření věcného břemene-ČEZ Distribuce (3. 4. 2019)

17/ Smlouva o dílo – výmalba budovy ( 3. 4. 2019)

18/ Smlouva o dílo – Pavel Šefr + dodatek č.1 (3. 4. 2019)

19/ Nájemní smlouva – prodejní stánek (4. 4. 2019)

20/ Smlouva o dílo – ošetření stromů ( 5. 4. 2019)

21/ Smlouva o zřízení budoucí smlouvy - ČEZ distribuce (8. 1. 2019)

22/ Smlouva o dílo - Společnost VRV + SHDP (8. 4. 2019)

23/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně, z.s. (3. 4. 2019)

24/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 – Senioři Chýně (5. 4. 2019)

25/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019- TJ Sokol Chýně (8. 4. 2019)

26/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019- Sázíme stromy z.ú. (10. 4. 2019)

27/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019- Nadační fond Zvonek (12. 4. 2019)

28/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019- Arbor (12. 4. 2019)

29/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019- Pavel Švarc (12. 4. 2019)

30/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Chýňská OPS (15. 4. 2019)

31/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Stanislav Barek (17. 4.2019

32/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019- Unie amatérských cyklistů (24. 4. 2019)

33/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 – Vinohradské šlapky (29. 4. 2019)

34/ Příkazní smlouva – Ivo Zajíc (1. 4. 2019)

35/ Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce + Colsys s.r.o. (17. 4. 2019)

36/ Plánovací smlouva a dohoda o spolupráci – Areál PM (24. 4. 2019)

37/ Nájemní smlouva – objekt čp. 55 (29. 4. 2019)+dodatek č.1 (2. 7. 2019)+dodatek č. 2 (16.10.2019)

38/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (6. 3. 2019)

39/ Servisní smlouva o poskytování odborných IT služeb (10. 4. 2019)

40/ Smlouva o poskytnutí sponzorského daru - BEMETT, a.s. (16. 4. 2019)

41/ Dohoda o narovnání - 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. (25.4.2019)

42/ Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti Chýně, K Palpostu 751/3, kNN, úprava TS (3. 5. 2019)

43/ Smlouva o smlouvě budoucí - Silver development ( 7. 5. 2019)+ dodatek č. 1(18.10.2019)

44/ Smlouva o poskytování služeb - Blank Page s.r.o. (9. 5. 2019)

45/ Darovací smlouva, finanční dar - DEVELOPMENT Chýně, s. r. o. (10. 5. 2019)

46/ Smlouva o dílo SaM spol. s r.o. (14. 5. 2019)

47/ Servisní smlouva - Complet, a.s. (20. 4. 2019)

48/ Smlouva o poskytování služeb - DBJ Advisory, s.r.o. (21. 5. 2019)

49/ Dohoda o ukončení smlouvy exTerra Services s.r.o. (29. 5. 2019)

50/ Smlouva o dílo č. 4/2019- Ing. Jan Šinták - I.P.R.E. + část 2 (31.5. 2019)

51/ Rámcová smlouva - Zajištění údržby a péče o zeleň ve vyhrazených částech obce Chýně (17. 6. 2019)

52/ Darovací smlouva (22. 11. 2000)

53/ Dohoda postoupení práv z vad a ze záruky- EMBALADOR s.r.o. (4. 6 2019)

54/ Smlouva o dílo - Ing. Martin Dobeš (19. 6. 2019)

55/ Smlouva o dílo - Ing. Jan Panoch (28. 6. 2018)

56/ Smlouva - Decentrální vzduchotechnika OÚ (1. 7. 2019)

57/ Smlouva - Zateplení OÚ (1. 7. 2019)

58/ Kupní smlouva - pozemky - Embalador s.r.o. (17. 7 2019) + dodatek č. 1

59/ Kupní smlouva - infrastruktura Embalador s.r.o.   (17. 7 2019)

60/ Smlouva o dílo č. 79/2019 + část 2 (24. 7. 2019)

61/ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti Chýně, Rudenská 156/775 (8.8.2019)

62/ Plánovací smlouva a dohoda o spolupráci (2.8.2019)

63/ Směnná smlouva pozemků parc.č. 156/570 a 156/571 (10.8.2019)

64/ Smlouva o dílo Valstavcz-7sro (28.8.2019)

65/ Zápočet vzájemných závazků Obce Chýně a společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. (BEMETT) (22.8.2019)

66/ Darovací smlouva obec Chýně a OSH Praha-západ 

67/ Závazná objednávka služeb - grantEx  (13.8.2019)

68/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění parc. č. 818 a 156/6 ČEZ Distribuce, a.s. (15.8.2018)

69/ Darovací smlouva PAPÍRNY BRNO, a.s. (3.9.2019)

70/ Smlouva o dílo ELDATA pražská s.r.o. (27.8.2019)

71/ Plánovací smlouva a dohoda o spolupráci s panem Fořtem (1.10.2019)

72/ Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti Chýně-Ecksteinova p.č. 156-6-kNN15 (3.10.2019)

73/ Nájemní smlouva hala ZŠ Chýně (4.10.2019)

74/ Smlouva o výpůjčce - CZ.NIC, z.s.p.o. (25.9.2019)

75/ Směnná smlouva - Silver development s.r.o. (18.10.2019)

76/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2019 (23.10.2019)

77/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze Středoč.infrastr.fondu 2019-Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní (6. 11. 2019)

78/ Smlouva o nájmu reklamních ploch v systému veřejného osvětlení obce Chýně (13. 11. 2019)

79/ Smlouva o nájmu nebytových prostor - p. č. st. 170 k. ú. (25.11.2019)

80/ Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 542/3 (26. 11. 2019)

81/ Smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví parc. č. 166/36  ( 27.11.2019)

82/ Servisní smlouva - Gemos dopravní systémy, a.s.( 2. 12. 2019)

83/ Darovací smlouva - finanční částka (3. 12. 2019)

84/ Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování - OSA (4. 12. 2019)

85/ Kupní smlouva na prodej pozemku č. parc. st. 18 (9. 12. 2019)

86/ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti Hájecká p. č. 186_115 (10. 12. 2019) 

87/ Smlouva o sdružených dodávkách plynu E.ON Energie, a.s.  ( 31.7.2019)

88/ Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí

89/ Smlouva o dodávce vody - 1. VHS

90/ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti Chodníku - p. Kolací

91/ Směnná smlouva parc č. 156/380 - Mudr. Antoním Brisuda, FEBU, Ph.D (28.6.2019)

92/ Darovací smlouva Ulmovi (11. 3. 2019)

93/ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti chodníku - Stanislav Černý (27. 6. 2019)

94/ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti chodníku - Václav Kolací (27. 6. 2029)

95/ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti chodníku - Pavlína Holasová (1. 7. 2019)

96/ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - veřejné osvětlení ul.Premonstrátů (9.12.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz