Smlouvy

Smlouvy za rok 2017

1/2017 Kupní smlouva nakladač Detvan 080

2/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti -Chýně, parc.č.166/153 – kNN

3/2017 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

4/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti   a smlouvu o právu provést stavbu

5/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene GridServices, s.r.o.

6/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu-Chýně, Rudenská

7/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí-Senioři Chýně z.s.

8/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí-Stanislav Barek

9/ 2017 Tělovýchovná jednota Sokol Chýně-FC Chýně 2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí

10/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí –Klub rodičů a přítel ZŠ a MŠ Chýně, z.s.

11/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí-spolek ARBOR

12/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí – TJ Sokol Chýně

13/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí- Dřevosad z.s.

14/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí-Nadační fond Zvonek

15/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí Chýňská o.p.s

16/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí – Jesika Jančová

17/2017 Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny

18/2017 Smlouva o poskytování služeb – ecentre

19/2017 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí – Strahovský rybník

20/2017 Smlouva o úvěru –KB

21/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti –Chýně-p.č.156/32 a 166/2

22/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti-Chýně-p.č.156/907

23/2017 Kupní smlouva Ing. Petr Lomberský

24/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Chýně p.č.763

25/2017 Smlouva o připojení k lokální distribuční soustavě nízkého napětí

26/2017 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů

27/2017 Kupní smlouva Podkop UNC ze dne

28/2017 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená podle §8 odst.3 zákona č.274/2001 Sb.

29/2017 Licenční smlouva o veřejném provozování

30/2017 Plánovací smlouva –Development Chýně s.r.o.

31/2017 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.parc.156/725

32/2017 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.parc.990

33/2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny –veřejné osvětlení

34/2017 Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci Výsadba části biokoridoru na parc.č.898 a 910 v k.ú. Chýně

35/2017 smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti Chýně parc.č.156/4

36/2017 smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti Chýně , Ke Školce 14/10

37/2017 Smlouva o vzájemné spolupráci

38/2017 Příkazní smlouva č.17003

39/2017 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací + dodatek č.1

40/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce a podmínkách provozu

41/2017 Smlouva o spolupráci při realizaci Záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

42/2017 Smlouva o provedení kulturní akce

43/2017 Kupní smlouva IT vybavení

44/2017 Kupní smlouva IT vybavení

45/2017 Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu na akci Biokoridor

46/2017 Smlouva - návrh ÚP Chýně 

47/2017 Kupní smlouva

48/2017 Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě

49/20107 Smlouva o výpůjčce a obecných podmínkách provozu + dodatek č.1

50/2017 Kupní smlouva IT vybavení

51/2017 Kupní smlouva IT vybavení

52/2017 Kupní smlouva IT vybavení

53/2017 Kupní smlouva IT vybavení

54/2017 Smlouva o dílo

55/2017 Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny

56/2017 Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky

57/2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

58/2017 Smlouva o poskytování připojení k síti internet-č.3100

59/20107 Smlouva o dílo č.1 + č.2

60/2017 Smlouva o dílo

61/2017 Smlouva o zrušení věcného břemene

62/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti Ke Skále 182/85

63/2017 Smlouva o zrušení věcného břemene

64/2017 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků

65/2017 Intergram

 66/2017 Smlouva o připojení - ČEZ distribuce

 67/2017 Dohoda o vytvoření pracovní příležitostí ÚP ČR

 68/2017 Smlouva o poskytování právních služeb s advokátkou Mgr. AnnouKomeiserovou

 69/2017 Kupní smlouva – Multicar

 70/2017 Smlouva o spolupráci – Zahradnické centrum Chýně, s.r.o.

71/2017 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací

72/2017 ČEZ - smlouva o sdružených službách dodávky plynu

73/2017 Smlouva o výpůjčce a obecných podmínkách provozu ZŠ Chýně + dodatek

74/2017 Příkazní smlouva na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi (Nová ZŠ II.etapa-tělocvična)

75/2017 Kupní smlouva na prodej pozemku p.Reinisch + p.Vančatová

76/2017 Darovací smlouva Bemett - obec Chýně

77/2017 Smlouva o zřízení služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

78/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene - Unicapital distribuce

79/2017 Darovací smlouva - obec Chýně - Oakland trade a.s. - Bemett a.s.

80/2017 Kupní smlouva - hasičské auto

81/2017 Kupní smlouva - informativní radar

82/2017 Darovací smlouva Oakland Trade a.s. + Bemett a.s.

83/2017 Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.+ 2.část + přílohy + dod.č.1+ dod.č.2 + dod.č.3 + dod.č.4 + dod.č.5

84/2017 Smlouva o dílo - Zkrat stavba s.r.o. + dodatek č. 4

85/2017 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ELDATA pražská s.r.o.+Obec Chýně+Silver development s.r.o.

86/2017 Kupní smlouva na prodej pozemku Obec Chýně + OK Trans Praha s.r.o.

87/2017 Smlouva o dílo - výstavba autobusového obratiště

88/2017 Kupní smlouva parc. č. 22/21 - Královská kanonie premonstrátů

89/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Eldata pražská s.r.o.

90/2017 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlstníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. (6.6.2017)

30/1/2017 Dodatek ke smlouvě č. 30/2017 - Development Chýně s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz