Smlouvy

Smlouvy za rok 2016

Smlouvy uzavřené obcí Chýně za rok 2016

1/2016 Smlouva o zřízení práva stavby

2/2016 Smlouva o tvorbě a vydávání Chýňského zpravodaje

3/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ

4/2016 Příkazní smlouva

5/2016 Obchodní smlouva EDENRED CZ s.r.o.

6/2016 Smlouva o bezúplatném převodu

7/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ Distribuce a.s.

8/2016 Darovací smlouva MAS Jihozápad o.p.s.

9/2016 Dodatek k hromadné smlouvě Intergram

10/2016 Smlouva o dílo Commatel-Uher s.r.o.

11/2016 Smlouva o sběru, svozu a nakládání s komunálním odpadem Rumpold P s.r.o. + dodatek č. 1 + dodatek č. 2

13/2016 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí, Nadační fond Zvonek

14/2016 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí, ARBOR spolek

15/2016 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory péče o krajinu a životní prostředí STRAHOVSKÝ RYBNÍK o.p.s.

16/2016 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání, sociálních věcí a péče o krajinu a životní prostředí, senioři Chýně z.s.

17/2016 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory tělovýchovy a sportu, TJ Sokol Chýně - FC Chýně

18/2016 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání, sociálních věcí, tělovýchovy a sportu, Chýňská o.p.s. - Občané, Přátelé, Sousedé

19/2016 Licenční smlouva o veřejném provozování, OSA

20/2016 Smlouva o poskytování právních služeb, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

21/2016 Smlouvu o spolupráci při realizaci Záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

23/2016 Smlouva o dílo, Projekce CZ s.r.o.

24/2016 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, Chýně, Rudenská 168/1, kNN, ČEZ Distribuce, a.s.

25/2016 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, Chýně - p.č. 166-33 – kNN, ČEZ Distribuce, a.s.

26/2016 Dohoda o narovnání

27/2016 Smlouva o spolupráci

28/2016 Smlouva o poskytování servisních služeb, Geosense s.r.o.

29/2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019541/VB/P001

30/2016 Smlouva s LIMTELECOM s.r.o.

31/2016 Smlouva o následné péči, Sázíme stromy, z.ú.

32/2016 Smlouva o nájmu pozemku, p.Rajtora

33/2016 Smlouva o smlouvě budoucí kupní, p.Rajtora

34/2016 Smlouva o dílo, Stavounion Praha s.r.o. + dodatek č.1

35/2016 Darovací smlouva Berger Beton, a.s.

36/2016 Darovací smlouva OAKLAND TRADE a.s.

37/2016 Smlouvu o spolupráci při realizaci Záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci

38/2016 Kupní smlouva č. 8A/2016, Amerex trade s.r.o.

39/2016 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, Slunečné údolí, s. r. o.

40/2016 Smlouva o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod, l.Vodohospodářská společnost, s.r.o.

41/2016 Příkazní smlouva na výkon funkce technického dozoru

42/2016 Darovací smlouva OAKLAND TRADE a.s.

43/2016 Darovací smlouva OAKLAND TRADE a.s. a BEMETT Chýně s.r.o.

44/2016 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání, sociálních věcí a péče o krajinu a životní prostředí – Senioři Chýně z.s.

45/2016  Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory péče o krajinu a životní prostředí – Dřevosad z.s.

46/2016 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí – Nadační fond ZVONEK

47/2016 Smlouva o výpůjčce – ZŠ a MŠ Chýně

48/2016 Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti podpory kultury, vzdělávání a sociálních věcí- Stanislav Barek

49/2016 Darovací smlouva- Pavel a Hana Fouskovi, Roman Rajtora

50/2016 Smlouva o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod

51/2016 Kupní smlouva na prodej pozemku

52/2016 Kupní smlouva –pozemky-Embalador s.r.o.

53/2016 Dohoda o postoupení práv z vad a ze záruky

54/2016 Kupní smlouva – infrastruktura

55/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

56/2016 Dodatek č.2 Smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci(obsahuje úplné znění smlouvy)

57/216 Dohoda o ukončení poskytování právních služeb s Mgr. Veronikou Brunhofer

58/2016 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ELDATA pražská s.r.o. + OAKLAND TRADE s.r.o. + Obec Chýně

59/2016 Smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2 https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=18354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz