Smlouvy

Smlouvy za rok 2015

 

Smlouvy uzavřené obcí Chýně za rok 2015

Aktualizace 17.3.2016

77/2015 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

76/2015 Kupní smlouva na prodej pozemku

75/2015 Darovací smlouva - Silver development s.r.o

74/2015 Darovací smlouva - Brand - RHS s.r.o.

73/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ

72/2015 Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

71/2015 Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace + dodatek. č 3

70/2015 Smlouva o dílo - Stavounion Praha s.r.o.+ dodatek

69/2015 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

68/2015 Příkazní smlouva - MDA Praha, s.r.o.

67/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ

66/2015 Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací + dodatek č. 1 + dodatek č.2

65/2015 Dohoda o narovnání - 1.Vodohospodářská společnost, s.r.o.

64/2015 Smlouva o dílo - Kenast s.r.o.

63/2015 Smlouva o dílo - HES stavebni s.r.o.

62/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ

61/2015 Smlouva o realizaci přeložky - ČEZ

60/2015 Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě

59/2015 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inžen.sítě

58/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ

57/2015 Kupní smlouva - AGROMAK ND s.r.o.

56/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ

55/2015 Nájemní smlouva - pronájem pozemku

54/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ

53/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ

52/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene

51/2015 Veřejnoprávní smlouva - provedení stavby

50/2015 Smlouva o dílo - Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. + dodatek č.1

49/2015 Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace

48/2015 Smlouva- věcné břemeno- BRAND R1 spol. s r.o.

47/2015 Smlouva o právu provést stavbu

46/2015 Smlouva - ČEZ - věcné břemeno

45/2015 Kupní smlouva - OXES s r. o.

44/2015 Smlouva - Svážíme bioodpad, Tendra s r.o

43/2015 Darovací smlouva VUAB Pharma a.s.

42/2015 Smlouva - ČEZ

41/2015 Dohoda - Úřad práce ČR

40/2015 Dohoda - Úřad práce ČR

39/2015 Příkazní smlouva- nabídka zpracování dotace - chodník Rudenská

38/2015 Smlouva o dílo-oprava komunikací

37/2015 Smlouva o dílo - odborný porotce

36/2015 Smlouva o dílo - odborný porotce

35/2015 Darovací smlouva-kabelová televize CZ

34/2015 Smlouva o zřízení práva stavby - Strahovský rybník o.p.s.

33/2015 Dohoda o narovnání - Oxes

32/2015 Rámcová smlouva o dodávkách kovových odpadů KOVO SDS, s.r.o.

31/2015 Darovací smlouva ENERGO Haus s.r.o.

30/2015 Kupní smlouva na nemovitost

29/2015 Licenční smlouva o veřejném provozování-OSA

28/2015 Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a projektové dokumentace

27/2015 Darovací smlouva VUAB Pharma a.s.

26/2015 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, Bemett Chýně s.r.o.

25/2015 Rámcová smlouva o poskytování právních služeb Advokátní kancelář Dvořák a partneři, s.r.o. 

24/2015 Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace Projekce dopravní Filip s.r.o.

23/2015 Smlouva o zpracování a vedení mzdové agendy

22/2015 Příkazní smlouva č. 42015 K2 management s.r.o.

21/2015 Příkazní smlouva - administrátor koncesního řízení na výběr provozovatele VHI obce Chýně

20/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ distribuce a.s., Příloha: smlouva

19/2015 Smlouva o spolupráci se společností Dimatex CS s.r.o., Příloha: smlouva

18/2015 Smlouva o spolupráci LNT s.r.o., Příloha: smlouva

17/2015 Smlouva o poskytování poradenské činnosti Asistenční centrum Most s.r.o., Příloha: smlouva

16/2015 Smlouva o poskytování právních služeb Mgr. Brunhofer, Příloha: smlouva

15/2015 Věcné břemeno ČEZ distribuce a.s., Příloha: smlouva

14/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ distribude a.s., Příloha: smlouva

13/2015 Licenční smlouva Gepro s.r.o., Příloha: smlouva

12/2015 Smlouva na poskytování technické podpory GIS, Gepro s.r.o., Příloha: smlouva

11/2015 Příkazní smlouva na činnost organizátora soutěže CCEA, Příloha: smlouva

10/2015 Smlouva o spolupráci - lokalita Fousek/Rajtora, Příloha: smlouva

09/2015 Smlouva o zajištění místa sběru nebezpečného odpadu T.O.P. Unwelt, Příloha: smlouva

08/2015 Darovací smlouva se společností Energo Haus. Příloha: smlouva

07/2015 Darovací smlouva se společností KM Invest. Příloha: smlouva

06/2015 Smlouva o veřejné produkci Integram. Příloha: smlouva

05/2015 Smlouva o poskytování služeb SMiS se společností Triada. Příloha: smlouva

04/2015 Smlouva o poskytování služeb rozklikávacího rozpočtu se společností Triada. Příloha: smlouva

03/2015 Dodatek ke smlouvě se společností Rumpold. Příloha: smlouva

02/2015 Dohoda o poskytování služeb v souvislosti s pasportizací hřbitova, Přílohy: smlouva

01/2015 Smlouva o poskytnutí práv k užívání software - komponenta Joomla, Přílohy: smlouva

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz