Podklady na zastupitelstvo 7.3.2018

6. Výjimky ze stavební uzávěry
7. Výběr dodavatele a pověření starostky obce podpisem smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Dodávka tribuny pro akci „Obec Chýně B-Tělocvična s učebnou pro školní klub při ZŠ Chýně“ Návrh Smlouvy, Výběr
8. Koupě automobilu pro obecní policii v Chýni
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a smlouvu provést stavbu parc. č. 156/760-893
10. Žádost o koupi parkovacího místa parc. č. 156/389
11. Žádost o koupi nebo výměnu parkovacího místa parc. č. 156/389
12. Obeznámení zastupitelstva s výsledky kontroly provedenou Ministerstvem vnitra dne 22. 1. 2018, návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování
13. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 156/144 a 156/329 – nápravní opatření kontrolou zjištěných nedostatků
14. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 816/293 - nápravní opatření kontrolou zjištěných nedostatků
15. Obeznámení zastupitelstva s výsledky kontroly provedenou Krajským úřadem Středočeského kraje dne 26. 2. 2018, návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování

Mimořádné body
1. Výběr dodavatele a pověření starostky obce podpisem smlouvy na veřejnou zakázku „Poptávkové řízení na dodávku AV techniky a tělocvičny v ZŠ Chýně – etapa B“
2. Vyvolávací systém pro poštu partner a podatelnu
3. Výběr dodavatele a pověření starostky obce podpisem smlouvy na veřejnou zakázku „Případová studie na ČOV“
4. Schválení Zřizovací listiny MŠ Chýně

5. Výměny vodoměrů

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz